Galvenie mērķi 2020. gadā – apmežošana, saglabāšana un atjaunošana

Meži un uz mežiem balstīta nozare ir piemērotā situācijā, lai spēlētu nozīmīgu lomu Eiropas Zaļā  līguma mērķu sasniegšanā, kam pievienots galveno darbību ceļvedis.

L ai nodrošinātu, ka šī loma ir veiksmīga, sniedzot ieguldījumu Komisijas ilgtermiņa redzējumā, ir jāturpina darbs pie Eiropas mežu noturības stiprināšanas un jāapsver, gandrīz 16 miljonu Eiropas mežu īpašnieku, kas rūpējas par aptuveni 60% no Eiropas mežu teritorijas, kompetence un motivācija.

ES meži Eiropas Zaļajā līgumā

Eiropas Zaļā līgumā mērķis ir līdz 2050. gadam panākt Eiropas Savienībā oglekļa dioksīda emisijas neitralitāti.

Dažos pēdējos mēnešos mežsaimniecības nozare bieži ir palielinājusi izpratni par spēcīgas un atjauninātas ES meža stratēģijas pēc 2020. gada nozīmi un nepieciešamību pēc tās, lai nodrošinātu holistisku pieeju mežiem un visu ES mežu politikas sinerģiju. Tāpēc šīs stratēģijas iekļaušana Eiropas Zaļajā līgumā ir svarīgs solis uz priekšu.

Jauna ES meža stratēģija ir galvenā, lai nodrošinātu, ka ES un dalībvalstis varēs balstīties uz stingru sistēmu un turpināt koordinēt ar mežu saistīto politiku. Tāpēc ir svarīgi, lai jebkura turpmākā iniciatīva izvirzītu holistisku pieeju, ņemot vērā daudzos pakalpojumus, ko sniedz meži (piemēram, klimatu, bioloģisko daudzveidību, bioloģiski balstītu aprites ekonomiku, sociālos un kultūras pakalpojumus), kā arī izaicinājumus, ar kuriem tie jo īpaši saskaras. klimata pārmaiņu ietekme uz viņu veselību un izturību. Saistībā ar Komisijas priekšlikumu Eiropas mežu īpašnieku konfederācija (CEPF) atzīmē, ka jaunajai stratēģijai, kas gaidāma 2020. gadā, kā galvenie mērķi būs apmežošana, saglabāšana un atjaunošana, vienlaikus aptverot visu meža ciklu, meklējot papildu zināšanas par to, kā daudzos meža pakalpojumus var labāk integrēt. Šajā politikas vidē galvenā loma jāpiešķir ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai.

Turklāt kā daļu no Eiropas Zaļā darījuma Komisija līdz 2020. gada martam iesniegs jaunu ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju līdz 2030. gadam, kurā būs uzskaitīti vispārējie mērķi bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, kā arī saistības līdz 2021. gadam novērst galvenos bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēloņus ES. SFM principi un prakse jāiekļauj šajā darbā, jo tie ietver vides saglabāšanu kā daļu no visa meža apsaimniekošanas cikla, iekļaujot īpašas darbības vides ieguvumu saglabāšanai un uzlabošanai.

Paziņojums par jaunu ES klimata pielāgošanās stratēģiju 2021. gadā ir ļoti svarīgs, kad mainīgie klimatiskie apstākļi arī turpmāk ietekmēs ES mežu ekosistēmas un kad mežu īpašniekiem ir nepieciešams atbalsts, kā nodrošināt un stiprināt meža noturību, izmantojot novēršanu un sagatavotību.

Tāpat Eiropas mežu īpašnieki atzinīgi vērtē notikumu attīstību saistībā ar jauno aprites ekonomikas rīcības plānu un iespējām, ko tas var sniegt meža un uz mežiem balstītā nozarē. Viņi priecājas redzēt, ka Komisija pārdomās, kā, izmantojot Eiropas fondus, izmantot iespējas aprites un bioekonomikā lauku apvidos, jo lauku attīstība ir būtiska meža nozarei.

Atbilstoši šīm ļoti svarīgajām politikas izmaiņām, strauji virzoties uz priekšu, meža īpašnieki iesaistīsies dialogā ar ES institūcijām un citām ieinteresētajām personām, lai sniegtu ieguldījumu Eiropas Zaļā darījuma praktiskā īstenošanā.

Avots: CEPF

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *