Gada pēdējos 4 mēnešos par 423 427 EUR informēs meža īpašniekus un sabiedrību par mežu

Zemkopības ministrijas Meža attīstības fonda padomes locekļi – R.Kronbergs (šobrīd Zemkopības ministrijas valsts sekretārs), I.Silamiķele, L.Pamovska, M.Siliņa, L.Āboliņa, D.Hildebrante, D.Vilkaste 2023. gada 30. augustā pieņēma lēmumu par valsts finansējuma piešķiršanu mērķprogrammu attīstības projektiem, kuri jārealizē pēdējos 4 gada mēnešos, tai skaitā «Sabiedrības informēšanas pasākumiem un meža īpašnieku izglītošanas un apmācības programmām» 423 427 EUR un «Skolu jaunatnes un interešu pulciņu izglītības pasākumiem un programmām»  87 500 EUR apmērā.

Lielākās finansējuma daļas 261 766 EUR apmērā, saņēmēji ir 4 (četri), pārējais finansējums 249 161 EUR apmērā sadalīts pārējiem 16 finansējuma saņēmējiem.

1. BDR «Zaļās mājas» vienīgais pārstāvis Kristaps Ceplis realizēs 6 projektus par 78 388 EUR

• Koka būvniecības veicināšana 2023

• Sabiedrības informēšana par meža nozares aktualitātēm 2023

• Meža nozares konference 2023

• Meža nozares izstādes «Iepazīsties – Koks!» uzturēšana un attīstīšana 2023

• Līdzdalība LVM Meža ekspedīcijās

• Meža nozares ekspozīcijas izveide zinātkāres centrā «Futurimo Rīga»

2. BDR Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija vienīgais pārstāvis Māris Liopa realizēs 1 projektu par 68 654 EUR

• Meža un saistīto nozaru interneta portāla (tīmekļvietnes) www.zemeunvalsts.lv pilnveidošana, paplašināšana un aktualizēšana Eiropas Savienības jaunās vides un klimata politikas kontekstā. Zinātnē balstītas, atklātas, patiesas un objektīvas informācijas nodrošināšana Latvijas sabiedrībai

3. BDR Latvijas Mežu sertifikācijas padome vienīgais pārstāvis, augstāk minētās (tīmekļvietnes) www.zemeunvalsts.lv žurnālists, Pauls Rēvelis, realizēs 2 projektus par 63 650 EUR

• Latvijas sabiedrības izglītošanas programma par ilgtspējīgu mežsaimniecību jaunajos ģeopolitiskajos, vides un ekonomiskajos apstākļos «Latvijas Meža programma 2023»

• 8. Starptautiskā konference «Izmaiņas un risinājumi vides politikā ilgtspējīgai, klimatneitrālai ekonomikas attīstībai» / Addressing changes and solutions in environmental policy for sustainable, climate–neutral economic development

4. BDR «Latvijas Meža īpašnieku biedrība» realizēs 3 projektus par 51 074 EUR

• Konkursa «Sakoptākais mežs» rīkošana 2023.gadā

• Pārstāvniecības nodrošināšana starptautiskajās organizācijās 2023. gadā

• Izglītojoša satura izstrāde par mežsaimniecības jautājumiem 2023

MK noteikumi (1. 06. 2023.) Nr. 265 «Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai», kura starpā 3.daļas 19.3.2. punkts paredz Papildu nosacījumus pretendentiem, kas pārstāv plašsaziņas līdzekļus, nosakot, ka publikācijām tīmekļvietnēs ir jāatbilst noteiktiem kritērijam, tai skaitā unikālo apmeklētāju skaits ir ne mazāk kā 700 000 mēnesī.

Nav pārliecības, ka LAD ir izvērtējis visa piešķirtā finansējuma pamatotību un projektu pieteicēju iespējas tos realizēt, līdz ar to arī par Zemkopības ministrijas pieņemto lēmumu pamatotību.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *