ES cīņā pret globālo atmežošanu

Cīnoties pret klimata pārmaiņām un biodaudzveidības zudumu Eiropas Savienībā, likums no 2021. gada janvāra prasa uzņēmumiem nodrošināt pārbaudes paziņojumu, kurā apstiprināts, ka ES pārdotie produkti nav saistīti ar atmežošanu un meža degradāciju.

Aptvertās preces: liellopi, kakao, kafija, palmu eļļa, soja un koksne, kā arī produkti, kas satur šos produktus, piemēram, āda, šokolāde un mēbeles, arī kaučuku, kokogles, iespiestus papīra izstrādājumus un vairākus palmu eļļas atvasinājumus.

Parlaments arī paplašināja meža degradācijas definīciju, iekļaujot gadījumus, kad pirmatnējos mežus vai dabiski atjaunojošos mežus pārveido par plantāciju mežiem vai citām meža zemēm.

18 mēnešu laikā, valstis vai to daļas klasificēs par zema, standarta vai augsta riska valstīm vai daļām. Kompetento ES iestāžu veicamo pārbaužu apjoms būs atkarīgs no valsts riska līmeņa: 9 % – ja valsts noteikta par augsta riska valsti, 3 % – ja valsts noteikta par standarta riska valsti un 1 % – ja valsts noteikta par zema riska valsti.

Maksimālais naudas sods par neatbilstību būs vismaz 4 % apmērā no prasības neizpildījušā tirgus dalībnieka vai tirgotāja kopējā gada apgrozījuma ES.

Ar šo tiesību aktu Parlaments atbild iedzīvotāju prasībai Eiropas Savienībā ieviest atbildīgāku mežu apsaimniekošanu, kas aizsargātu un atjaunotu bioloģisko daudzveidību.

Eiropas mežu īpašnieki (CEPF) atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Parlaments 19. aprīlī plenārsēdē pieņēma provizorisku vienošanos par «Regulu par dažu ar atmežošanu un mežu degradāciju saistītu preču un produktu nodošanu pieejamām Savienības tirgū, kā arī eksportu no Savienības» ar 552 balsis par, 44 pret un 43 atturas, un norāda, ka daudzu būtisku aspektu praktiskā īstenošana joprojām ir neskaidra.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *