ES atbalsta 3. kārta

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir apkopojis un publicējis operatīvo informāciju par iesniegtajiem projektiem ELFLA LAP pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā» 3. kārtā.

Trešajā kārtā tika iesniegti 1 937 unikālie projektu pieteikumi. Tāpat kā iepriekšējās kārtās arī šajā kārtā pretendenti visvairāk pieteikumus iesnieguši apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai». Šajā apakšpasākumā ir radies  –77 775 EUR liels finansējuma iztrūkums, bet šis iztrūkums nav tik liels, kāds tas bija iepriekšējās kārtās. Ja rodas finansējuma iztrūkums, tad projektu pieteikumi tiek ranžēti atbilstoši projektu atlases kritērijiem. Abos pārējos apakšpasākumos finansējums ir pietiekošs, līdz ar to atbalstu ir iespējas saņemt visiem pretendentiem, kuri iesnieguši projekta pieteikumus un projekts atbilst visiem nosacījumiem.

Šobrīd norisinās projektu izvērtēšana. Pēc projektu izvērtēšanas LAD informēs projektu pieteicējus par piešķirto finansējumu.

Apakšpasākums Pieteikumu skaits Pieteiktais publiskais finansējums Izsludinātais finansējums Finansējuma pārpalikums vai iztrūkums
Meža ieaudzēšana 245 753 910 1 500 000 746 090
Meža ugunsgrēkos un
dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana
44 199 224 500 000 300 776
Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai
1 776 5 077 775 5 000 000 -77 775
KOPĀ 1 937* 6 030 909

Avots: LAD, new.llkc.lv

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *