EP balsojums par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam

8.jūnijā Eiropas Parlaments pieņēma ziņojumu par ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam, kuru koordinēja referents EP deputāts Sezārs Luena.

«Starp pozitīvajiem notikumiem ir vērts atzīmēt, ka Eiropas Parlaments ir atbalstījis klimata priekšrocības, ko rada ilgtspējīga mežu apsaimniekošana un ilgtspējīgi ražotu koksnes produktu izmantošana, un aicinājis piešķirt pietiekamus finanšu resursus Natura2000 mežu apsaimniekošanai.» paziņoja Eiropas Meža īpašnieku konfederācijas (CEPF) ģenerālsekretāre Fanija-Pomme Langue.

Starp mazāk pozitīvajiem notikumiem ir ziņojuma aicinājums jaunajai ES mežu stratēģijai koncentrēties uz mežu lomu kā oglekļa absorbētājiem un to bioloģiskās daudzveidības sastāvdaļām . ”Ilgtspējības koncepcijas pamatā ir trīs pīlāri, un, ja viens no tiem ir vājš, visa koncepcija netiek izpildīta. Eiropas mežu īpašnieki ir pārliecināti, ka ES mežu stratēģijai būtu vienlīdzīgi jāaptver visi ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas aspekti.» komentēja Langue kundze. Turklāt ziņojumā tiek aicināts stingri aizsargāt visus atlikušos «vecos mežus».

Eiropas mežu īpašnieki pauž dziļu nožēlu, ka ziņojumā par bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam netiek izprasts un ņemts vērā mežu un mežsaimniecības sarežģītība Eiropā un problēmas, ar kurām viņi saskaras. Mēs ceram, ka, ņemot vērā realitātes pārbaudi un jau sasniegtos panākumus, tiks labāk ņemtas vērā to cilvēku rūpes, kuriem pieder un kuri apsaimnieko mežus.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *