Eiropas Valsts mežu asociācija apspriež mežu nākotni

EUSTAFOR izpilddirektors Pjotrs Borkovskis pievienosies semināra SINCERE Talks lieliskai ES politikas veidotāju un mežu ieinteresēto personu grupai, kas nākotnē skatīsies, ko 2021. gads var darīt mežu, cilvēku un ekonomikas labā.

EUSTAFOR aicina Eiropas Komisiju, ņemot vērā nesenos Padomes secinājumus, izstrādāt spēcīgu, patstāvīgu, saskaņotu un holistisku ES mežu stratēģiju pēc 2020. gada. Stratēģijai vajadzētu kalpot kā centrālajam politikas instrumentam, lai atbalstītu un veicinātu meža apsaimniekošanu, skaidri norādot uz tās trīs pīlāru – ekonomiskā, vides un sociālā – vienādu nozīmi, un tai jānodrošina meža ekosistēmu veselība un vitalitāte, kā arī to spēja turpināt nodrošināt daudzveidīgu darbību ieguvumi sabiedrībai.

Tās veiksmīga īstenošana ir atkarīga gan no politiskā atbalsta, gan  no atbilstošu finansēšanas instrumentu veiksmīgas mobilizācijas un koordinācijas ES un dalībvalstu līmenī.

Par Eustafor

Eiropas Valsts mežu asociācija (EUSTAFOR) pārstāv valsts mežu uzņēmumus. Asociācijai šobrīd ir 36 biedri 25 Eiropas valstīs. 2006. gadā to izveidoja Metsähallitus (Somija), Office National des Forets (Francija), Latvijas Valsts Meži (Latvija) un Österreichische Bundesforste AG (Austrija).

• Kopējā apsaimniekotā zemes platība ~ 49 miljoni ha (~ 30% no ES mežiem)

• Kopējā apsaimniekotā meža platība ~ 42 miljoni ha (ieskaitot Francijas aizjūras departamentus)

• Aizsargātie meži ~ 8,3 miljoni ha

• Aizsargmeži ~ 6 miljoni ha

• Meži, kas noteikti kā Natura 2000 teritorijas, ~ 7,9 miljoni ha

• Gada pieaugums ~ 200 miljoni m³

• Gada raža ~ 120 miljoni m³

• Darbinieku skaits ~ 100 000

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *