Eiropas Savienības līdzfinansētās mācības – arī mežsaimniekiem

Jau vairāk nekā 200 mežsaimnieku aizvadītajos trijos mēnešos aktīvi izmantojuši iespēju izglītoties Eiropas Savienības līdzfinansētajās mācībās.

Tās organizēja Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (MKPC) sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU). Mācību cikls turpinās, tādēļ MKPC aicina meža īpašniekus, meža nozarē nodarbinātos un medniekus pieteikties mācību pavasara ciklam. Tajās varēs iegūt kā teorētiskās zināšanas, tā praktiskās iemaņas mežā un citos objektos, kā arī gūt pamatzināšanas meža apsaimniekošanas uzsākšanā.

Mācībās – izdales materiāli un apliecinājumi

Mācību sadaļā «Motorinstrumentu izmantošana mežizstrādes darbos, kokmateriālu kvalitātes vērtēšana» būs iespēja praktiski darboties ar motorzāģi vai krūmgriezi un, iegūt ne tikai zināšanas par mežizstrādes procesu, bet arī motorinstrumentu vadītāja apliecību.

Savukārt mācībās «Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība» (pirmais līmenis*) sekmīgi nokārtojot gala pārbaudījumu – testu, varēs saņemt apliecinājumu par to, ka mācību programma apgūta. Šo mācību dalībniekiem piešķirs arī apmācītās personas numurs, kas ierakstāms apliecinājumā par medījuma apskati.

Pēc pirmā līmeņa mācībām ir iespēja apgūt padziļinātākas zināšanas par post mortem apskati. Ar «Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība post mortem» apliecinājumu var doties uz Pārtikas un veterināro dienestu, lai slēgtu trīspusēju līgumu un, būtu iespēja medījuma gaļu piegādāt galapatērētājam vai mazumtirgotājam.

*Pirmais līmenis nozīmē, ka persona, kas apmācībās ieguvusi paplašinātas zināšanas par savvaļas dzīvnieku patoloģijām, savvaļas dzīvnieku gaļas iegūšanu un apstrādi, savvaļas dzīvnieku gaļu var laist tirgū lietošanai pārtikā.

Savukārt mācības «Pamatzināšanas meža apsaimniekošanas uzsākšanai» ir ļoti piemērotas jaunajiem meža īpašniekiem vai tiem, kuri mežu īpašumā ieguvuši nesen, vēloties iegūt zināšanas un iemaņas atbildīgai un ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai, iepazīstoties ar mežsaimniecību no pašiem pamatiem.

Mācībās piedalās zinoši un pieredzējuši vieslektori no LBTU Meža un vides zinātņu fakultātes, Valsts meža dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, kā arī mežzinātnieki un citu institūciju speciālisti.

Aktuāli ES atbalstam mežsaimniecībā

Vēršam uzmanību, ka dalība mācībās dod priekšroku ES atbalsta saņemšanai mežsaimniecībā pasākumos par meža ieaudzēšanu un jaunaudžu kopšanu – tiek iegūti papildus 5 punkti projektu atlasē.

Visas mācību tēmas:

• Svešzemju un vietējo koku sugu ieaudzēšana

• Meža atjaunošana un ieaudzēšana CO2 piesaistei, meža reproduktīvais materiāls;

• Mežaudžu izturība pret klimatiskajiem faktoriem un kaitēkļu apdraudējumiem, klimatviedā mežsaimniecība;

• Jaunaudžu kopšana nākotnes meža ražības un noturības palielināšanai;

• Meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana mežizstrādē, kultūrvēsturiskie objekti mežā;

• Dabai tuvināta meža apsaimniekošana;

• Savvaļas dzīvnieku slimības, medījuma gaļas higiēna un pārtikas drošība;

• Meža apsaimniekošana kā uzņēmējdarbības veids, kooperācijas iespējas meža īpašniekam (praktiskās nodarbības ārzemēs);

• Motorinstrumentu izmantošana mežizstrādes darbos, kokmateriālu kvalitātes vērtēšana;

• Digitālo tehnoloģiju izmantošana meža apsaimniekošanā;

• Pamatzināšanas meža apsaimniekošanas uzsākšanai;

• Efektīvas medību saimniecības veidošana, meža dzīvnieku postījumu samazināšanas iespējas;

• Meža ekosistēmas pakalpojumi, integrācija meža apsaimniekošanā.

Piesakies iepriekš, vietu skaits mācībās – ierobežots!

Par plānotajām mācībām var interesēties sev tuvākajā MKPC reģionālajā nodaļā, rakstot: apmacibas@mkpc.llkc.lv, vai, zvanot uz tālr.: 26352648.

Informācija par tuvākajām mācībām un atbalsta intensitāti pieejama šeit: https://ej.uz/1wqi

Līdzmaksājums:

• Meža īpašniekam (vai tā ģimenes loceklim), kuram meža zeme ir līdz 50 ha vai mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumam, kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā nepārsniedz 15 000 EUR, līdzmaksājums ir 10 % no mācību kursa cenas,

• Meža īpašniekam, kuram meža zeme ir vairāk nekā 50 ha vai mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumam, kura apgrozījums pēdējā noslēgtajā gadā pārsniedz 15 000 EUR, līdzmaksājums ir 50 % no mācību kursa cenas.

Uzziņai

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.–2020. gadam «Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi» apakšpasākuma «Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi» ietvaros, LAD Līguma Nr. 10.21-2.36/23/P21

Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *