Eiropas plāns klimata aizsardzības finansēšanai – triljons eiro

3.septembrī Eiropas Komisija nāca klājā ar detalizētu priekšlikumu par plāna finansēšanu.

Aptuveni puse no nepieciešamiem līdzekļiem tiks nodrošināta no ES daudzgadu budžeta, no InvestEU programmas un ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) līdzekļiem, aptuveni 300 miljardi eiro privāto un publisko investīciju, un vēl 100 miljardi eiro būtu jāpiesaista, izmantojot jauno Taisnīgas pārkārtošanās mehānismu, kas paredzēts, lai nodrošinātu atbalstu smagāk skartajiem reģioniem un kopienām, kuras ietekmē pāreja uz «zaļo» ekonomiku, piemēram, reģioni, kas ir atkarīgi no fosilā kurināmā. Eiropas Komisija 2020. gada maijā nāca klajā ar grozīto priekšlikumu par Taisnīgas pārkārtošanās fonda izveidi, kas  nodrošinās dotācijas sociālam atbalstam, ekonomikas atdzīvināšanai un zemes atjaunošanas projektiem.

«Tas ir vēstījums ogļračiem Astūrijā, Rietumu Maķedonijā vai Silēzijā, kūdras ieguvējiem Īrijas vidienē, Baltijas reģioniem, kas atkarīgi no degakmens ieguves nozares, un daudziem citiem. Mēs zinām, ka jums nākas saskarties ar straujāku parēju ceļā uz klimata neitralitāti…» iepazīstinot deputātus ar priekšlikumu, sacīja Eiropas Komisijas pirmais viceprezidents Franss Timmermanss, kurš atbild par Eiropas Zaļo kursu. EP Reģionālās attīstības komiteja (REGI) 2020. gada jūlijā apstiprināja Taisnīgas pārkārtošanās fonda izveidi, bet aicināja nodrošināt lielāku budžetu, paplašināt darbības jomu un izveidot «Zaļo atlīdzības mehānismu».

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *