Eiropas mežu īpašnieku priekšlikumi ES regulai par dabas atjaunošanu

Kopš 2020. gada Eiropas mežu īpašnieki regulāri piedalījušies diskusijā par juridiski saistošiem ES dabas atjaunošanas mērķiem.

Lai sasniegtu kopīgo dabas atjaunošanas mērķi, izmantojot uz vietas piemērotu pieeju un ko apstiprinājuši par īstenošanu atbildīgie, Komisijas priekšlikumā īpaši nepieciešami šādi būtiski pielāgojumi:

• Darbību un pasākumu prioritātes ir jākoncentrējas uz jau aizsargājamām teritorijām, piemēram, Natura 2000 teritorijām;

• Noplicināšanas mērķi un prasības ir pragmatiskas un nekavē ilgtspējīgu meža apsaimniekošanas praksi;

• Pieejas meža ekosistēmām jābalstās uz ES mežu daudzveidību un ietver elastību attiecībā uz rādītājiem;

• Nacionālajiem atjaunošanas plāniem (VRP) jābūt īpaši izstrādātiem, uz nākotni vērstiem un jāiesaista meža īpašnieki katrā procesa posmā, izmantojot iepriekšēju un informētu piekrišanu. VRP pakļauj visaptverošam ietekmes novērtējumam;

• Nodrošina reālus un pietiekamus finanšu un cilvēkresursus.

Strādā, lai saglabātu mežus

Galvenās negatīvās tendences attiecībā uz spiedienu uz meža ekosistēmām ir saistītas ar biežākām un ekstrēmākām dabas katastrofām un invazīvo svešzemju sugu izplatību. Šiem arvien pieaugošajiem spiedieniem bija jābūt tiem, kas galvenokārt jārisina, veicot meža ekosistēmām paredzētus atjaunošanas pasākumus, kas saistīti ar atbilstību zemei. Elastīgi meži nodrošina ekosistēmu funkcijas un pakalpojumus, kas pārsniedz bioloģiskās daudzveidības aizsardzību.

Meža īpašnieki ir pirmie, kas strādā, lai saglabātu arvien izturīgākus mežus, turpinot pastāvīgi mācīties un pielāgot to apsaimniekošanu mainīgajiem apstākļiem, un viņi būs tie, kas īstenos un uzturēs atjaunošanas pasākumus.

Cer uz veiksmīgu iznākumu

Pēc ilgām debatēm 11. jūlijā Eiropas Parlamenta deputāti 12. jūlijā vispirms nobalsoja par to, vai noraidīt ES Komisijas priekšlikumu (kas netika pieņemts ar 12 balsu vairākumu no 648 deputātiem), un pēc tam balsoja par vairāk nekā simts grozījumu. Eiropas Parlamenta pieņemtais teksts ir balstīts uz Padomes vispārējo pieeju, kas ir grozīta vairākās daļās. CEPF publicēja paziņojumu presei pēc rezultātiem.

Tā kā Eiropas Parlaments atbalstīs ievērojamas Padomes vispārējās pieejas daļas un Eiropas Komisija darbosies kā neitrāla starpniece, trialoga sarunas, visticamāk, tiks atvieglotas.

Eiropas mežu īpašnieki paļaujas, ka Parlamenta pieņemtās izmaiņas veicinās praktisku galīgo tekstu, kurā būs ņemti vērā to personu viedokļi, kuri būs atbildīgi par īstenošanu.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *