Eiropas mežu aizsardzībai

No 14. līdz 15. aprīlim virtuālajā vidē no Bratislavas Slovākijā norisinājās 8. Ministru konference Eiropas mežu aizsardzībai.

Tajā tika aplūkoti vissvarīgākie politiskās nozīmes jautājumi attiecībā uz pašreizējām problēmām, ar kurām saskaras Eiropas meži un meža nozare, tostarp par to nozīmi un pielāgošanos klimata pārmaiņām.

Aicina ņemt vērā visu meža ciklu

Šī starpvaldību augstākā līmeņa sanāksmes mērķis bija apkopot Eiropas un Eiropas Savienības valstu politiskās saistības attiecībā uz stratēģisko ietvaru un rīcību ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas jomā Eiropā nākamajās desmitgadēs.

FOREST EUROPE ziņojums tika prezentēts video. Konferences laikā EUSTAFOR (Eiropas Valsts mežu asociācijas) viedokļi tika prezentēti gan ar individuālu paziņojumu, ko izteica EUSTAFOR prezidents Reinhards Nefts, gan kopīgu paziņojumu ar CEPF un Copa-Cogeca.

1. ministru apaļā galda «Mežu pielāgošana mainīgajam klimatam» laikā Martin Höbarth  no Waldverband Österreich iepazīstināja ar CEPF, Copa-Cogeca un EUSTAFOR kopīgo paziņojumu .

Hēbārta kungs minēja, ka pat tad, ja vairākās starptautiskās saistībās un iniciatīvās tiek atzīta mežu un ar mežu saistītās nozares izšķirošā loma mērķu sasniegšanā, augsta riska stratēģija ir veicināt mežu izmantošanu tikai kā oglekļa izlietnes, lai apkarotu klimata pārmaiņas. Tā vietā ir jāņem vērā viss meža cikls un daudzie mežu sniegtie ekoloģiskie un sociāli ekonomiskie pakalpojumi. Turklāt visām ar Eiropu, ES un valstu ar mežu saistītajām politikām, tostarp jaunajai ES Meža stratēģijai, jāveicina efektīva tehniskā, zinātniskā un politiskā sadarbība, kā arī saskaņoti politikas instrumenti un atbilstīgs finansējums pielāgošanai, lai nodrošinātu veselīgu un izturīgu Eiropas līmeni meži. Pētījumi un jauninājumi tika minēti arī kā veids, kā stiprināt paraugprakses apmaiņu starp reģioniem un valstīm un izplatīt zināšanas praktiķiem.

Nepieciešams stabils ekonomiskais pamats

EUSTAFOR prezidents Reinhards Nefts piedalījās 2. ministru apaļā galda «Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana – mūsu kopīgā atbilde par ilgtspējīgas attīstības redzējumu,» kur viņš iepazīstināja ar  EUSTAFOR un Eiropas Valsts mežu apsaimniekošanas organizāciju vēstījumiem.

Mr. Neft vispirms paziņoja, ka ilgtspējīgai un daudzfunkcionālai mežsaimniecībai ir nepieciešams stabils ekonomiskais pamats. Viņš uzsvēra, ka dzīvotspējīga mežu ekonomika ir visu citu funkciju izpildes priekšnoteikums, un ka, lai tiktu galā ar klimata pārmaiņu sekām, būs nepieciešams finansējums. Otrkārt, meži ir ne tikai oglekļa absorbētāji, bet tiem ir arī nozīme oglekļa uzkrāšanā un fosilo materiālu aizstāšanā un kā enerģijas avotam. Visbeidzot Neft kungs uzsvēra, ka ilgtspējīga mežu apsaimniekošana ļauj saglabāt bioloģisko daudzveidību, vienlaikus veicinot arī tās uzlabošanu.

Noslēgumā Neft kungs paziņoja, ka «Eiropas mežu nākotne ar ilgo dzīves ciklu ir atkarīga no šodien pieņemtajiem politiskajiem lēmumiem. Ar savām zināšanām mēs aktīvi veicināsim visaptverošu izpratni par to, kā Eiropas meži var palīdzēt sasniegt daudzveidīgos ilgtspējīgas attīstības un nākotnei piemērotas Eiropas mērķus.»

Ministri parakstīja Bratislavas ministru deklarāciju un Bratislavas ministru rezolūciju, ko ekspertu līmeņa sanāksmē (ELM) pieņēma 2020. gada beigās.

Copa (Profesionālo lauksaimniecības organizāciju komiteja) kopā ar tās locekļiem pārstāv vairāk nekā 22 miljonus Eiropas lauksaimnieku un viņu ģimenes locekļu, lai ES iestāžu un citu ieinteresēto pušu starpā veicinātu lauksaimniecības nozares intereses.

Cogeca (Vispārējā lauksaimniecības kooperatīvu konfederācija) pārstāv Eiropas lauksaimniecības un mežsaimniecības, kā arī zivsaimniecības kooperatīvu vispārējās un īpašās intereses starp ES iestādēm un citām sociālekonomiskajām organizācijām, kas veicina Eiropas lēmumu pieņemšanu.

FOREST EUROPE ir visas Eiropas brīvprātīgais augsta līmeņa politiskais process starpvaldību dialogam un sadarbībai meža politikas jomā Eiropā. FOREST EUROPE izstrādā kopīgas stratēģijas 46 Eiropas valstīm un Eiropas Savienībai, par to, kā aizsargāt un ilgtspējīgi apsaimniekot savus mežus.

Avots: foresteurope.org

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *