Eiropas Komisija izsludina pieteikšanos jaunā Eiropas «Bauhaus» balvām

Jaunais Eiropas «Bauhaus» ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir palīdzēt īstenot Eiropas zaļo kursu, apvienojot dizainu, ilgtspēju, piekļūstamību, pieejamību cenas ziņā un ieguldījumus.

Tādējādi Jaunā Eiropas «Bauhaus» pamatvērtības ir ilgtspēja, estētika un iekļautība.

Balvas – piemēriem un jaunām idejām

Ar pirmajām jaunā Eiropas «Bauhaus» balvām tiks cildināta laba prakse, piemēri un koncepcijas, kas skaidri atspoguļo jaunā Eiropas «Bauhaus» vērtības. Šiem piemēriem jābūt vai nu jau īstenotiem, vai arī – ja tos iesniedz studenti un jauni profesionāļi (vecumā līdz 30 gadiem) – vērstiem uz nākotni. Balvām būtu jākalpo par šīs iniciatīvas pamatpīlāru piemēru un tādējādi jārosina tās tālāka attīstība.

Kāda veida projekti var uz balvu kandidēt?

Ar jaunā Eiropas «Bauhaus» balvu tiks apbalvoti jau esoši piemēri vai jaunas idejas un koncepcijas desmit dažādās kategorijās.

Katrā no šīm kategorijām tiek izšķirtas divas paralēlas konkursa sadaļas: • sadaļa «Jaunā Eiropas «Bauhaus» balva» – par jau esošiem, pabeigtiem piemēriem un • sadaļa «Jaunā Eiropas «Bauhaus» uzlecošās zvaigznes» – par jauno talantu piedāvātajām koncepcijām vai idejām.

Kādās kategorijās balvas tiks piešķirtas?

1. Būvniecības un projektēšanas metodes, materiāli un procesi. Piemēri risinājumiem, kas palīdz būvētajai videi mazināt klimata pārmaiņas, aizsargāt vidi un padarīt vietas pieejamākas un iekļaujošākas.

2. Būvniecība aprites ekonomikas garā. Paraugvietas/fiziskas vietas, kas demonstrē materiālu atkalizmantošanu un reciklēšanu; Eiropas zaļā kursa pamatelements.

3. Risinājumi būvētas vides un dabas paralēlai attīstībai. Risinājumi parāda, kā būvēta vide var palīdzēt aizsargāt dabu un biodaudzveidību, vienlaikus ņemot vērā kultūras un sociālās vajadzības.

4. Atjaunoti pilsētu un lauku apvidi. Simboliski teritoriālās atjaunošanas piemēri, kuros apvienota ilgtspēja, estētika un iekļaujošums un kuri izstrādāti ar iedzīvotāju un ieinteresēto personu plašu līdzdalību un ciešu iesaistīšanos.

5. Produkti un dzīvesveids. Produkti un procesi, kas veicina ilgtspējīgu, pievilcīgu un iekļaujošu dzīvesveidu; tie var būt mode, mēbeles vai interjers, kā arī ēdiens vai citi mūsu ikdienas dzīves elementi.

6. Kultūras mantojuma saglabāšana un pārveide. Veiksmīgi piemēri tam, kā kultūras mantojums tiek izcelts ilgtspējas, estētikas un iekļautības garā.

7. Jaunizveidotas tikšanās vietas domu apmaiņai. Iedvesmojoši piemēri tam, kā telpas var izmantot pozitīvai domu apmaiņai un kopienas izjūtas veidošanai.

8. Kultūras, mākslas un kopienu mobilizēšana. Piemēri, kas izceļ mākslas nozīmi ilgtspējīgu kopienu veidošanā; tie var būt kopienu tuvināšanai paredzēti pasākumi, festivāli vai kultūras uzvedumi.

9. Modulāri, pielāgojami un mobili mājokļu risinājumi. Inovatīvi intervences/mājokļu risinājumi, kas paredzēti pagaidu ārkārtas vajadzībām, bet atbilst augstiem estētikas un ilgtspējas standartiem.

10. Starpdisciplināri izglītības modeļi. Izglītības modeļi un metodes, kas mācību programmā un mācību procesā integrē ilgtspējas, iekļaujošuma un estētikas vērtības.

Kas var pieteikties uz jaunā Eiropas «Bauhaus» balvu?

Var pieteikties gan ES iedzīvotāji, gan trešo valstu valstspiederīgie, ja vien viņu koncepcija, ideja un projekti ir izstrādāti un/vai fiziski atrodas ES. Ir iespējami arī kopīgi grupas/partneru un konsorciju tipa pieteikumi, kuriem piemēro tos pašus kritērijus kā ES īstenotiem projektiem.

Kas ir balvas paketē?

Uzvarētāji katrā kategorijā un katrā sadaļā saņems naudas summu (katrā sadaļā būs viens uzvarētājs katrā kategorijā):

– 30 000 eiro sadaļas «Jaunā Eiropas «Bauhaus» balva» uzvarētājiem un

– 15 000 eiro sadaļas «Jaunā Eiropas «Bauhaus» uzlecošās zvaigznes» uzvarētājiem.

Visi uzvarētāji saņems arī komunikācijas paketi (piemēram, apmaksātus popularizēšanas pasākumus plašsaziņas līdzekļos, īsas dokumentālās filmas sagatavošanu, informāciju par to, kā labāk demonstrēt projektu).

Sīkāka informācija Jaunā Eiropas «Bauhaus» mājaslapā

Avots: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *