Abonēt Meža Avīzes mājaslapā

Lai  abonētu Meža Avīzes mājaslapā:

1) Izrēķiniet Abonementa Cenu:

Meža Avīzes periodiskums: vienu reizi mēnesī.
Drukātās versijas abonementa cena – EUR 1,00 / mēnesī.
Abonēšanas maksa gadā: EUR 12,00.

  • Ja abonējat gada nogalē nākamajam gadam, abonementu iespējams pasūtīt visiem nākamā gada 12 mēnešiem – EUR 12,00)
  • Ja abonējat pēc 1. janvāra, tad abonementu iespējams pasūtīt tikai 11 mēnešiem.
  • Piem., ja abonējat 2017.g. 20. martā, tad abonements iespējams tikai uz 9 mēnešiem (no 2017.. 1. aprīļa līdz 31.decembrim).
  • Minimālais abonēšanas periods – 6 mēneši.

———————

2) veiciet maksājumu uz zemāk norādīto Norēķinu kontu (EUR 1,00 / par katru abonementa mēnesi),

Norēķinu konts: LV30RIKO0002930232504
Banka: AS DnB Banka, kods: RIKOLV2X
Maksājuma saņēmējs: SIA “Kaldupes”, Vien. reģ. Nr. 40203039282
Maksājuma mērķis: par Meža Avīzes abonēšanu.

———————

3) aizpildiet pieteikuma formu:

Jūsu vārds / vai / Uzņēmuma nosaukums (obligāts)

Reģ. nr. / Pers. kods (obligāts)

Jūsu e-pasts (nepieciešams)

Novads

Pilsēta

Pagasts

Ciems

Iela

Māja

Dzīvoklis

Pasta indekss LV-

Drošības kods:
captcha

Ievadiet drošības kodu (nepieciešams)