Diskutē par dabas aizsardzības plāniem

Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi dabas aizsardzības plānu izstrādi 15 īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ĪADT) Latvijā. Jūnijā Kurzemē notika vairāku dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu pirmās sanāksmes, kurās tika spriests par vairākiem dabas liegumiem.

Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus un pieļaujamo saimniecisko darbību konkrētajai teritorijai. ĪADT dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika posmam (parasti 7–15 gadi), un šī dokumenta uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un citas intereses, tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības. Dabas aizsardzības plānu izstrādes procesu uzrauga Dabas aizsardzības pārvalde, savukārt to apstiprina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Dabas aizsardzības plāni ir rekomendējoši teritorijas plānojumiem un teritorijas apsaimniekotājiem.

Šobrīd Latvijā nav vienotas telpiskās plānošanas sistēmas dabas aizsardzības un teritorijas attīstības plānošanas jomās. ĪADT dabas aizsardzības plāni un individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi top atrauti no vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, kurā iekļauti pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Lai šo praksi mainītu, tiks uzsāktas sarunas ar pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas tās ĪADT, kurās uzsākta dabas aizsardzības plānu izstrāde. Plānots, ka vismaz sešās teritorijās tiks uzsākta dabas aizsardzības prasību un plāna sadaļu iekļaušana teritorijas attīstības plānošanas dokumentos, izmantojot koncepcijā un vadlīnijās izstrādātos risinājumus.

Avots: Dabas aizsardzības pārvalde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *