Dabas skaitīšanas datus pirmais uzzina īpašnieks

Latvijā jau trešo gadu tiek skaitīta daba jeb uzskaitīti Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamie biotopi.

Tās ir viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, piemēram, bioloģiski vērtīgi zālāji, dabiskoties sākušās mežaudzes, purvi, avoksnāji, cilvēka mazietekmēta jūras piekraste, kāpas un upes.

ES nozīmes aizsargājamo biotopu uzskaite ES ietvaros ir plaši izplatīta, ikviena dalībvalsts noteiktā laika periodā veic šādu dabas vērtību apzināšanu un datus iesniedz ES. Tā kā šajā savienībā esam iestājušies salīdzinoši nesen, Latvijā šis process jeb dabas skaitīšana visas valsts teritorijā notiek pirmo reizi. Līdz šim mūsu valstī tika pētītas atsevišķas teritorijas dažādos laika periodos, kādam apzinot Latvijas, bet citam ES aizsargājamos biotopus. Šobrīd tiek skatīta visa valsts teritorija pēc vienotas metodikas, lai varētu salīdzināt un analizēt pašreizējo biotopu skaitu un stāvokli. Turklāt Dabas aizsardzības pārvalde, īstenojot vērienīgo inventarizāciju, par piemēru ņem labāko praksi.

Apsekojuma vēstules saņem daudzi, rezultātus – tikai biotopu īpašnieki

Jau aprīlī pārvaldes uzdevumā eksperti sāka apsekot Latvijas novadus. Tāpat kā divās līdzšinējās sezonās, jau marta beigās un aprīļa sākumā ikviens īpašnieks, kura īpašumā šogad viesosies eksperts, saņems informatīvu vēstuli uz savu deklarēto adresi. Apsekojumi tiek veikti pavasarī, vasarā un rudenī. Pēc tam pārvalde saņem aizpildītās anketas, piemēram, decembrī saņēma 32 000 anketu par 2018. gada apsekojumiem, kas ziemas periodā tiek dokumentāli caurskatītas, lai izslēgtu datu neprecizitāti.

Tā kā bioloģiski vērtīgo zālāju īpašniekiem gada sākumā ir iespēja pieteikties Lauku atbalsta dienesta atbalsta maksājumiem, zālāju anketas ik gadu tiek skatītas prioritāri. Abu sezonu ietvaros kopumā jau vairāk nekā 10 000 bioloģiski vērtīgo zālāju īpašnieki ir saņēmuši rezultātus, lai, ja to vēlas, var saņemt atbalsta maksājumus.

Tāpat apsekojumu rezultātus par visām biotopu grupām ir saņēmuši visi īpašnieki, kuru īpašums ietilpst esošajās 17 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kurām tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni. Tuvāko mēnešu laikā Pārvalde izsūtīs apsekojumu rezultātus arī saldūdens, alu un atsegumu un piejūras biotopu īpašniekiem. Vēstuli saņems tikai īpašnieks (nevis apsaimniekotājs), ja biotops ir konstatēts apsekojuma ietvaros. Ja biotops nav konstatēts, vēstule netiks sūtīta.

Īpašnieks varēs saņemt apsekojuma rezultātus

Tiklīdz īpašnieks saņems informatīvo vēstuli pa pastu, vienlaikus jaunākie dati tiks publiskoti dabas datu pārvaldības sistēmā Ozols (https://ozols.gov.lv/pub). Šo datu pieejamība palīdz samazināt administratīvo slogu un laika resursu patēriņu dažādu atļauju sagatavošanā un izsniegšanā, jo Ozols būs savietots ar citām valsts informācijas sistēmām.

Tāpat, izmantojot datu bāzēs iekļauto informāciju, būs iespējams mērķtiecīgāk plānot uzņēmējdarbību, rēķinoties ar īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izplatību. Daudzos gadījumos zemju īpašniekiem nebūs jātērē privātie līdzekļi ekspertīzēm, lai pieteiktos atbalsta/kompensāciju maksājumiem, saņemtu būvatļaujas vai tehniskos noteikumus.

Ikviens īpašnieks, kas 2017. vai 2018. gadā ir saņēmis vēstuli par dabas skaitīšanas eksperta apsekojumu, bet rezultātu atbildes no pārvaldes vēl nav, un  kam šobrīd ir vajadzīgi jaunākie dati saimnieciskās darbības uzsākšanai, attīstībai, infrastruktūras vai teritorijas labiekārtošanai un citu iemeslu dēļ, var iesniegt pārvaldei rakstisku iesniegumu, minot savu vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, sev piederošā īpašuma kadastra numuru un pamatojumu datu nepieciešamībai. Iesniegums tiks izvērtēts un, ja dati ir pārbaudīti un pieejami, īpašnieks informēts par apsekojuma rezultātiem.

Dabas skaitīšana jeb projekts «Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā» tiek īstenots ar ES Kohēzijas fonda (85%) un Latvijas valsts (15%) atbalstu. Visu dabas skaitīšanas aktivitāšu īstenošana paredzēta līdz 2023. gadam, biotopu izplatības un kvalitātes noteikšanas jomā līdz 2019. gada 31. decembrim.

Plašāka informācija par dabas skaitīšanas aktivitātēm pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *