Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » ZIŅAS » Finanses » ES atbalsts
Pieejams ES atbalsts mežsaimniecībai

Pieejams ES atbalsts mežsaimniecībai

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā». Atbalsta pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni €. Atbalstam iespējams pieteikties trīs apakšpasākumos: 1) Apakšpasākumā «Meža ieaudzēšana» var pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas […]

Iespējams pieteikties atbalstam mežsaimniecības infrastruktūrai

Iespējams pieteikties atbalstam mežsaimniecības infrastruktūrai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā». Apakšpasākuma  mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības […]

LAD iesniegumus pieņems tikai tiešsaistē

LAD iesniegumus pieņems tikai tiešsaistē

Turpmāk iesniegums valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai, kā arī tam pievienotie dokumenti Lauku atbalsta dienestā (LAD) pretendentam turpmāk būs jāiesniedz tiešsaistē, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), paredz Zemkopības ministrijas (ZM) veiktie grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā, ko apstiprinājusi valdība. Grozījumi arī paredz LAD izdoto dokumentu nosūtīšanu atbalsta pretendentam tiešsaistē, izmantojot EPS. Jāatzīmē, ka […]

Pieejams atbalsts mežsaimniecībai

Pieejams atbalsts mežsaimniecībai

Lauku atbalsta dienests izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā». Pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 8,5 miljoni €. Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos: 1) Apakšpasākumā «Meža ieaudzēšana» varēs pieteikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai. Ceturtā kārta norisināsies no 2017. gada 9. […]

Atbalsts mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Atbalsts mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību investīciju veicināšanai lauksaimniecībā. Izmaiņas noteikumos paredz atbalstu daļējai kredītprocentu dzēšanai arī mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Esošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir atbalstu daļējai kredītprocentu dzēšanai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kā arī atbalsta piešķiršanas kritērijus un atbalsta apmēru 2017. gadam. Izmaiņas noteikumos paredz […]

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā

Ministru kabinets apstiprinājis grozījumus atbalsta programmā uzņēmējiem «Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā», atvieglojot komersantu iespējas sagatavot un īstenot projektus otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Šā gada augusta beigās plānots izsludināt otro projektu iesniegumu atlases kārtu un tās ietvaros komersantu atbalstam būs pieejams finansējums 34 196 441 € apmērā. Līdz ar grozījumiem tiek samazināta minimālā projekta […]

Atbalsts būs pieejams visā Latvijas teritorijā

Atbalsts būs pieejams visā Latvijas teritorijā

Valdība akceptējusi grozījumus noteikumos par ieguldījumiem meža platības paplašināšanā un dzīvotspējas uzlabošanā. Grozījumi precizē kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumiem «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā» apakšpasākumiem: «Meža ieaudzēšana», «Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana» un «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai». Veiktie […]

Pieejams atbalsts par Natura 2000 meža teritorijām un mikroliegumiem

Pieejams atbalsts par Natura 2000 meža teritorijām un mikroliegumiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) no šā gada 11. aprīļa līdz 22. maijam pieņem pieteikumus ikgadējo kompensāciju izmaksai par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem «Natura 2000» teritorijās un mikroliegumos gan «Natura 2000» teritorijās, gan ārpus tām. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar atbalsta apjoma samazinājumu, ir 15. jūnijs. Atbalsttiesīgā platība ir meža zemju (izņemot purvu) platība, […]

Atmežošanas kompensācija pienāksies arī par nomātu īpašumu

Atmežošanas kompensācija pienāksies arī par nomātu īpašumu

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus noteikumos, kas nosaka atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijus, aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību. Izmaiņas noteikumos paredz, ka turpmāk atmežošanas izraisīto oglekļa dioksīda piesaistes potenciāla samazināšanu varēs kompensēt ne tikai, ieaudzējot mežu savā zemē, bet meža ieaudzēšanai paredzētā zeme varēs būt arī citas personas īpašumā. Tādā gadījumā būs jāsaņem zemes īpašnieka rakstveida pilnvarojums par […]

Valsts atbalsts jaunuzņēmumiem

Valsts atbalsts jaunuzņēmumiem

Ministru kabinets apstiprinājis MK noteikumu projektu «Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība». Jaunuzņēmumi un to investori var reģistrēties un iesniegt pieteikumus dalībai atbalsta programmās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā. «Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums», kura mērķis ir veicināt strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu jeb jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, tādējādi sekmējot pētniecības attīstību un pētniecības produktu (inovatīvu ideju, […]

Sākas lauku bloku precizēšana

Sākas lauku bloku precizēšana

Kā informē Lauku atbalsta dienests (LAD), no šā gada 3.februāra tiek uzsākta lauku bloku/ ainavu elementu precizēšana 2017.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim. Precizēšanas pieprasījumi jāiesniedz tikai tad, ka klients vēlas iekļaut lauku blokā jau sakoptu platību, pievienot jaunus ainavas elementus vai no lauku bloka izņemt neapsaimniekotu platību. Platībai ir jābūt sakoptai […]

ES atbalsta 3. kārta

ES atbalsta 3. kārta

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir apkopojis un publicējis operatīvo informāciju par iesniegtajiem projektiem ELFLA LAP pasākuma «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā» 3. kārtā. Trešajā kārtā tika iesniegti 1 937 unikālie projektu pieteikumi. Tāpat kā iepriekšējās kārtās arī šajā kārtā pretendenti visvairāk pieteikumus iesnieguši apakšpasākumā «Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai». […]