Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » Likumdošana (Lapa 15)
Jauni biomasas tirdzniecības nosacījumi

Jauni biomasas tirdzniecības nosacījumi

Drīzumā jaunas prasības attiecībā uz koksnes biomasu ietekmēs mežsaimniecību un kokapstrādi visā Eiropā. Enerģijas ražotāji drīkstēs izmantot tikai tādu biomasu, kas atbilst Ilgtspējīgas biomasas partnerības (Sustainable Biomass Partnership/SBP) prasībām. SBP uzdevumā uzņēmums NEPCon ir novērtējis risku, ka meža biomasa, kas iegūta Latvijā, varētu neatbilst SBP prasībām. Patlaban noris riska novērtējuma apspriešana. Lielākie Eiropas enerģijas ražotāji […]

☂ Vai mežus cirst intensīvāk? Saeimas skeptiskais vērtējums

☂ Vai mežus cirst intensīvāk? Saeimas skeptiskais vērtējums

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Grozījumi Civilprocesa likumā:  e-izsoles

☂ Grozījumi Civilprocesa likumā: e-izsoles

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Eiropa sola samazināt birokrātisko slogu

Eiropa sola samazināt birokrātisko slogu

Mežrūpniecībai ir liels potenciāls radīt darbavietas un stimulēt izaugsmi, tādēļ jaunajai ES meža stratēģijai ir jāveicina ilgtspējīga koksnes un citu mežsaimniecības materiālu izmantošana, neuzliekot birokrātisku slogu mežu īpašniekiem un nozarei kopumā, teikts neleģislatīvajā rezolūcijā, kuru aprīlī pieņēma Eiropas Parlaments. Jaunā ES meža stratēģija aizstās iepriekšējo stratēģiju, kuru pieņēma 1998.gadā. EP deputāti uzsver, ka par konkrētu […]

Paredz sodu par zemes neizmantošanu

Paredz sodu par zemes neizmantošanu

Zemkopības ministrija (ZM) sagatavojusi izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz uzlikt administratīvo sodu personai, kas pēc 2014. gada 1. novembra ir ieguvusi īpašumā lauksaimniecības zemi, taču neizmanto šo zemi lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes dzīļu izmantošanai. Gadījumā, ja zeme pirms tās iegādes iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi pieteikta vienotajiem platības maksājumiem vai tiešajiem maksājumiem, […]

1 m3 izmaksā 100 euro

1 m3 izmaksā 100 euro

Dienvidlatgales virsmežniecības darbinieki pagājušā gada decembrī un šī gada janvārī Daugavpils novadā konstatēja patvaļīga augošu koku ciršanu mežā, kas atrodas valsts nozīmes dabas parkā Daugavas loki. Ciršana veikta platībā, uz kuru meža īpašnieks bija saņēmis ciršanas apliecinājumu krājas kopšanas cirtes izpildei. Tikai reālajā dzīvē krājas kopšanas cirtes vietā bija kailcirte. Iegūti 288,2 kubikmetri koksnes. Aprēķināti meža […]

Lai saņemtu ES atbalstu, kooperatīviem jāraksta biznesa plāns

Lai saņemtu ES atbalstu, kooperatīviem jāraksta biznesa plāns

Pirmo reizi meža īpašnieku kooperatīviem Latvijā būs iespēja pretendēt uz Eiropas Savienības atbalstu. Paredzamais atbalsts uz vienu kooperatīvu ir līdz 500 000 eiro, taču, lai to saņemtu, kooperatīva vadītājam jāraksta biznesa plāns,  kurā jānorāda gan pašreizējās darbības analīze, gan sasniedzamie mērķi nākotnē, kā arī finanšu un citu resursu nodrošinājums. Atbalstu vērtē pretrunīgi Kooperatīvu vadītāji iesniedzamās prasības […]

☂ Ar koka produkciju pār Krievijas robežu

☂ Ar koka produkciju pār Krievijas robežu

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Koku ciršanas kārtība ārpus meža

☂ Koku ciršanas kārtība ārpus meža

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Eiropas Savienības prasības liek atjaunot padomju laikā nosusinātos purvus

☂ Eiropas Savienības prasības liek atjaunot padomju laikā nosusinātos purvus

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Svarīgākie normatīvie akti, kas stājušies spēkā no 1. janvāra

Svarīgākie normatīvie akti, kas stājušies spēkā no 1. janvāra

1) Meža likums no 2015.gada 1. janvāra attieksies arī uz citas lietošanas kategorijas, piemēram, lauksaimniecības zemi 0,5 hektāru un lielākā platībā, ja uz tās jau ir izveidojusies mežaudze ar koku vidējo augstumu vismaz pieci metri un kur mežaudzes šķērslaukums ir vienāds vai lielāks par mežaudzes minimālo šķērslaukumu. Tas nozīmē, ka šajā platībā jāievēro Meža likuma […]

Mežsaimniecībā strādājošiem vajadzēs darbinieka apliecības

Mežsaimniecībā strādājošiem vajadzēs darbinieka apliecības

Plānots, ka turpmāk darba devējam būs pienākums izsniegt darbinieku apliecības mežsaimniecībā, mežistrādē strādājošiem darbiniekiem, ja viņiem darbs būs jāveic mežā, tādējādi mazinot nelegālās nodarbinātības iespējas šajās nozarēs, informē Labklājības ministrija (LM). Tas pats attieksies arī uz būvniecības nozari, ja darbs notiks būvobjektā. Plānots, ka darbinieka apliecību darba devējs izsniegs darbiniekam pirms darbu uzsākšanas. Atrodoties darbavietā, […]