Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » Likumdošana (Lapa 14)
Beidzas ugunsnedrošais laikposms

Beidzas ugunsnedrošais laikposms

Sākot ar 21. septembri Valsts meža dienests (VMD) atcēlis ugunsnedrošo laikposmu mežā. Lēmums pieņemts saistībā ar lietaināka un vēsāka laika iestāšanos, kad ugunsgrēka izcelšanās un izplatīšanās iespēja mežā būtiski samazinās. Septembrī vērojams meža ugunsgrēku skaita straujš kritums. Šogad valstī dzēsti 617 meža ugunsgrēki. To kopējā skartā platība meža zemēs  ir 527 hektāri. Kopējais meža ugunsgrēku […]

Atkal būs mežniecības

Atkal būs mežniecības

No 2015.gada 1.septembra ir mainīti Valsts meža dienesta klientu apkalpošanas vietu nosaukumi – turpmāk iesniegt iesniegumus, saņemt pakalpojumu rezultātu vai informāciju meža īpašnieki varēs mežniecībās. Sakarā ar funkcionālo un strukturālo optimizāciju 2012.gada 1.janvārī par birojiem pārdēvētās klientu apkalpošanas vietas savu kādreizējo nosaukumu – mežniecības  atguvušas pēc meža īpašnieku ieteikumiem. Valsts meža dienesta mežniecības atrodas – […]

☂ Meklēs ES nozīmes biotopus

☂ Meklēs ES nozīmes biotopus

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Kā atcelt mikrolieguma statusu?

☂ Kā atcelt mikrolieguma statusu?

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Noteikti sodi par nelikumīgi iegūtas koksnes darījumiem

Noteikti sodi par nelikumīgi iegūtas koksnes darījumiem

1.jūlijā ir stājušies spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kas nosaka sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Līdz šim LAPK jau bija noteikts sods par nelikumīgu koku ciršanu, taču nebija noteiktas sankcijas par regulas prasību pārkāpumiem attiecībā uz importētajiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem. Par nelikumīgi […]

Līdzdalība pašvaldību meliorācijas sistēmu uzturēšanā

Līdzdalība pašvaldību meliorācijas sistēmu uzturēšanā

Valdībā apstiprināta kārtība, kādā risināmi jautājumi par pašvaldību un citu personu savstarpējiem norēķiniem koplietošanas meliorācijas sistēmu un pašvaldību nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā. Būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas aprēķina zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura zemes robežās atrodas meliorācijas sistēma, vai pēc savstarpējas vienošanās – kompetents sertificēts eksperts atbilstoši meliorācijas sistēmas sateces […]

Nosaka sodus par zemes neizmantošanu

Nosaka sodus par zemes neizmantošanu

Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā. Izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz uzlikt administratīvo sodu personai, kas pēc 2014. gada 1. novembra ir ieguvusi īpašumā lauksaimniecības zemi, taču neizmanto šo […]

Darbu sāk Latvijas zemes fonds

Darbu sāk Latvijas zemes fonds

Zemes fonds pirks nekustamos īpašumus visā Latvijas teritorijā, kas atbildīs noteiktiem kritērijiem – to ir iespējams atgūt vai saglabāt lauksaimnieciskās ražošanas vajadzībām; lauksaimniecības zeme ir vairāk nekā 50% no īpašuma kopējās platības; nekustamais īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā; īpašumam ir valsts, pašvaldības vai vietējās nozīmes labā stāvoklī esošs piebraucamais ceļš ar nobrauktuvi; īpašumam nav noteikti saimnieciskās […]

Izmaiņas naudas sodiem par ātruma pārsniegšanu

Izmaiņas naudas sodiem par ātruma pārsniegšanu

No 1.jūlija palielināti naudas sodi par būtisku atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā galīgajā lasījumā Saeima pieņēma 4.jūnijā. Pieņemtie grozījumi par ātruma pārsniegšanu līdz 10 km/h turpmāk vieglo automobiļu vadītājiem paredz tikai brīdinājumu, savukārt kravas auto varēs izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu 10 eiro apmērā. Līdz šim par šādu pārkāpumu bija […]

☂ Ministri: nav pamata cirst vairāk

☂ Ministri: nav pamata cirst vairāk

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Kas ir «cita cirte»?

☂ Kas ir «cita cirte»?

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Nosaka sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību

Nosaka sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu tirdzniecību

Saeima pieņēmusi grozījumu projektu Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, nosakot sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Grozījumi izstrādāti saskaņā ar ES Padomes regulu, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus. Patlaban Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir noteikts sods tikai par nelikumīgu koku ciršanu. Turpmāk […]