Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » Likumdošana (Lapa 13)
Mežsaimniecībā strādājošiem vajadzēs darbinieka apliecības

Mežsaimniecībā strādājošiem vajadzēs darbinieka apliecības

Plānots, ka turpmāk darba devējam būs pienākums izsniegt darbinieku apliecības mežsaimniecībā, mežistrādē strādājošiem darbiniekiem, ja viņiem darbs būs jāveic mežā, tādējādi mazinot nelegālās nodarbinātības iespējas šajās nozarēs, informē Labklājības ministrija (LM). Tas pats attieksies arī uz būvniecības nozari, ja darbs notiks būvobjektā. Plānots, ka darbinieka apliecību darba devējs izsniegs darbiniekam pirms darbu uzsākšanas. Atrodoties darbavietā, […]

Par izmaiņām Meža likumā

Par izmaiņām Meža likumā

No 2015. gada 1. janvāra stājas spēkā grozījumi Meža likumā. Tie nosaka, ka turpmāk par mežu tiks uzskatītas platības un uz tām tiks attiecināts Meža likums, kurās pārskatāmā vēsturē mežs nav bijis, bet ir izveidojies koku apaugums, kas lielāks par 0,5 ha un kurā koku augstums pārsniedz 5 metrus, un koku skaits ir pietiekami liels […]

☂ Pārskats par koku ciršanu mežā jāiesniedz līdz 1. februārim

☂ Pārskats par koku ciršanu mežā jāiesniedz līdz 1. februārim

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Patvaļīga koku ciršana nepaliek nesodīta

☂ Patvaļīga koku ciršana nepaliek nesodīta

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Zvērinātu notāru padome informē

☂ Zvērinātu notāru padome informē

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Upju aizsargjoslās jāstrādā uzmanīgi

☂ Upju aizsargjoslās jāstrādā uzmanīgi

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
VMD pārbaudīs ES regulas ievērošanu

VMD pārbaudīs ES regulas ievērošanu

Saskaņā ar Eiropas Savienības Kokmateriālu regulu, Valsts meža dienests sācis pārbaudīt tirgus dalībniekus, kuri   ES tirgū laiž kokmateriālus un koka izstrādājumus. Regula attiecas arī uz tirgotājiem – gan lieltirgotājiem, gan mazumtirgotājiem, kuri paši neveic mežizstrādi un nenodarbojas ar kokmateriālu un to produktu importu no trešajām valstīm, bet gan pērk vai pārdod kokmateriālus vai koka izstrādājumus, […]

☂ Kas darāms, kļūstot par meža īpašnieku?

☂ Kas darāms, kļūstot par meža īpašnieku?

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Kā slēgt medību tiesību nomas līgumu?

☂ Kā slēgt medību tiesību nomas līgumu?

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Ievieš papildu prasības bērza importēšanai

Ievieš papildu prasības bērza importēšanai

Lai ES teritorijā neieviestos jauni augiem kaitīgie organismi, valdība akceptēja grozījumus MK noteikumos Nr.218 «Augu karantīnas noteikumi». Tā kā bērzs Betula L. bieži ir invadēts ar kaitīgo organismu Agrilus anxius y, tad, importējot grieztos bērza Betula L. zarus ar lapām vai bez tām no trešajām valstīm un nomizotu bērza Betula L. mizu un koksni (ieskaitot […]

Nosaka sodu par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu tirdzniecību

Nosaka sodu par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu tirdzniecību

Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz noteikt nacionāla līmeņa sankcijas par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Grozījumi izstrādāti saskaņā Eiropas Padomes regulu, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž tirgū kokmateriālus un koka izstrādājumus. Šobrīd Administratīvo pārkāpumu kodeksā jau ir noteikts sods […]

Izstrādās jaunu pieeju meža apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Izstrādās jaunu pieeju meža apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Vides risinājumu institūts (VRI) uzsācis īstenot projektu «Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās» (Nr. 1–08/356/2014). Projekts aptvers četras Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) apsaimniekotās teritorijas – Gaujas, Ķemeru, Slīteres un Rāznas nacionālo parku. VRI izstrādās jaunu, integrētu pieeju meža apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) Latvijā, balstot to uz […]