Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » ZIŅAS » Sabiedrībā » Zinātne (Lapa 3)
Ogleklis uzkrājas meža augsnē

Ogleklis uzkrājas meža augsnē

Prognozējot klimata pārmaiņu ietekmi uz zemeslodi nākotnē, meža nozarei ir ļoti liela loma. Meži cilvēkiem nodrošina daudzus ekosistēmu pakalpojumus un ne tikai. Bieži vien kompromisu par «pareiziem» mežu apsaimniekošanas principiem starp iesaistītajiem pārstāvjiem ir ļoti grūti atrast. Viens no aspektiem ir oglekļa piesaiste. Ogleklis tiek uzkrāts koksnē un pēc būtības tā uzkrājuma apmēru attēlo krājas […]

Papīra akumulators

Papīra akumulators

Zviedrijas pētnieki no Upsalas universitātes ir izveidojuši pasaulē pirmo papīra akumulatoru enerģijas uzkrāšanai. Šāds akumulators ir lētāks un videi draudzīgāks nekā tradicionālais. «Tās unikalitāte slēpjas faktā, ka tas ir videi draudzīgs, ekonomisks un radīts no atjaunojamiem materiāliem,» sacīja Marija Stromme, Upsalas universitātes nanotehnoloģijas profesore. Viņa strādāja pie šī akumulatora izveides desmit gadus. Akumulatora papīrs ir […]

Koka membrāna ūdens filtrēšanai

Koka membrāna ūdens filtrēšanai

Jason Wren no Prinstonas Universitātes Ņūdžersijā un kolēģi ir izstrādājuši jaunu dabīgā koka membrānu, ko var izmantot, lai filtrētu sāli no jūras ūdens. Membrānas destilācijā sālsūdeni izsūknē caur polimēra plēvi ar ļoti šaurām porām, kas izfiltrē sāli un ļauj cauri tikai ūdens molekulām. Lai atdalītu papildu šķiedras un padarītu koksnes virsmu slidenu līdz ūdens molekulām, […]

Spriež par koksnes produktu dzīves cikla paildzināšanu

Spriež par koksnes produktu dzīves cikla paildzināšanu

Briselē notikušajā meža nozares ekspertu sanāksmē tika apspriesta aprites ekonomika un rīcības plāna vadlīnijas koksnes kaskādveida izmantošanai. Aprites ekonomikas pamatprincips ir izmantot resursu pēc iespējas ilgāk un, kad produkts ir beidzis savu dzīves ciklu, tas tiek pārstrādāts un izmantots atkal, veidojot jaunu vērtību. Šāda koksnes izmantošana rada kaskādveida efektu, palielina pieejamos koksnes resursus tirgū, rada […]

Aizsākts starptautisks projekts BIO4ECO

Aizsākts starptautisks projekts BIO4ECO

Lai veicinātu veiksmīgu pāreju uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku, aizsākts starptautisks projekts BIO4ECO. LR Zemkopības ministrija un Latvijas Meža īpašnieku biedrība ir starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE programmas BIO4ECO projekta partneri. Projekts BIO4ECO uzsākts 2016. gadā un turpināsies līdz 2020. gadam. BIO4ECO projekta virsmērķis Projekta virsmērķis ir tuvināt enerģētikas un zemes politiku, veidot dialogu ar interešu […]

Izstrādāti biomasas aprēķina vienādojumi četrām koku sugām

Izstrādāti biomasas aprēķina vienādojumi četrām koku sugām

LVMI Silava izstrādājusi un publicējusi virszemes un pazemes biomasas aprēķina vienādojumus četrām Latvijā saimnieciski nozīmīgākajām koku sugām – priedei, eglei, bērzam un apsei. Pieaugot koksnes izmantošanas apjomiem enerģētikā, par nepieciešamību kļuvusi ne tikai stumbru koksnes, bet arī ciršanas atlieku un celmu koksnes apjomu novērtēšana. Šim nolūkam izmantojami biomasas vienādojumi, kuri, kā argumentus izmantojot koku caurmēru […]

Mežizstrādes apjomu kāpināšana neapdraudētu oglekļa piesaisti

Mežizstrādes apjomu kāpināšana neapdraudētu oglekļa piesaisti

Saskaņā ar jaunāko Somijas Dabas Resursu Institūta ziņojumu, oglekļa piesaiste Somijas mežos būs ilgstoša pat tad, ja mežizstrādes apjomi tiks paaugstināti. Institūts ir aprēķinājis, ka kopējais 2014. gadā uzkrātais siltumnīcas gāzu apjoms ir 27.7 milj. tonnu. Salīdzinājumam, siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas radušās, piemēram, no ceļu satiksmes, 2013. gadā bija 11.2 milj. tonnu, kas ir par […]

Modelē Latvijas nākotnes klimatu

Modelē Latvijas nākotnes klimatu

Kā norāda Latvijas Valsts mežzinātnes institūta «Silava» direktors, mežzinātņu doktors Jurģis Jansons, notiekošās klimata izmaiņas jau pašlaik ietekmē koku augšanu mežā, un nav izslēgts, ka nākotnē pārmaiņas varētu kļūt lielākas. Meža koku selekcijā lielāks uzsvars jāliek uz to izturību pret dažādiem riskiem. Institūtā «Silava» ir uzbūvēta specializēta laboratorija, kur būs iespējams kontrolētos klimata apstākļos simulēt […]

Pabeigts pētījums par veģetatīvi pavairojamo ātraudzīgo koku sugu klonu identifikāciju

Pabeigts pētījums par veģetatīvi pavairojamo ātraudzīgo koku sugu klonu identifikāciju

  LVMI Silava zinātnieki izstrādājuši ātraudzīgo koku sugu klonu identifikācijas metodi ar DNS marķieriem. Projekta «Veģetatīvi pavairojamo ātraudzīgo koku sugu klonu identifikācijas tehnoloģijas izstrāde» pētījumu rezultāti sniedz ievērojamas priekšrocības, nosakot  klonu identitāti ar augstu izšķirtspēju un ticamības pakāpi. Kā ieekonomēt laiku? Projekta starpdisciplinārajā pētījumā, kurš norisinājies 12 mēnešus, piedalījušies LVMI Silava meža ģenētikas, meža atjaunošanas […]

Celmu izstrāde nemaina oglekļa bilanci

Celmu izstrāde nemaina oglekļa bilanci

Pētot mežistrādes ietekmi uz augsnes un koku oglekļa piesaisti pierādīts, ka celmu izstrāde nemaina oglekļa bilanci meža ekosistēmā. «Bioenerģija ir svarīga, lai Eiropas un pasaules valstis sasniegtu savus nospraustos mērķus klimata izmaiņu mazināšanā. Celmu izstrāde var būtiski palielināt meža biomasas apjomu, kas būtu pieejams bioenerģijas ražošanai. Tomēr, lai izslēgtu celmu izstrādes negatīvu ietekmi, noskaidrotu tās […]

LLU Meža fakultātes speciālisti īsteno Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu:

LLU Meža fakultātes speciālisti īsteno Latvijas – Lietuvas pārrobežu projektu:

«Atjaunojamie energoresursi un vides apstākļu uzlabošana attīstībai». Kārklu stādījumu ierīkošana pamazām kļūst par alternatīvu zemkopības kultūru neliela izmēra laukos, problemātiskās, mazauglīgās platībās. Kā jebkura lauksaimniecības kultūra, arī kārkls spēj labi augt un sasniegt ievērojamu biomasu vien tad, ja ir pieejami tām nepieciešamie barības vielu resursi. Sadzīves notekūdens dūņu, koksnes pelnu un digestāta sastāvs ir piemērots, […]

Jaunākās tendences meža apsaimniekošanā

Jaunākās tendences meža apsaimniekošanā

14. februārī Mežzinātnes dienu ietvaros LLU Meža fakultātē notika seminārs «Meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti». Sadarbībā ar AS «Latvijas valsts meži» (LVM) un SIA «Metrum», LLU Meža fakultātes organizētajā Mežzinātnes dienā piedalījās ap 100 interesentu no dažādām ar meža nozari saistītām organizācijām – LVMI «Silava», Zemkopības ministrijas, LVM u.c., lai iepazītos un vērtētu valsts […]

Lapa 3 no 3123