Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » ZIŅAS » Sabiedrībā (Lapa 23)
Stādīs mežu, izliks putnu būrīšus

Stādīs mežu, izliks putnu būrīšus

Aprīlī un maijā  Meža dienās aktīvi iesaistās arī latgalieši. Dienvidlatgales virsmežniecības inženiere vides aizsardzības jautājumos Tatjana Isaka zināja stāstīt par šī gada iecerēm. Dienvidlatgalē Meža dienu aktivitātēs Dienvidlatgales virsmežniecība sadarbojas ar pagastu pārvaldēm. Aprīlī kopā ar dabas parka «Daugavas loki» administrāciju un pašvaldību ir plānota kapu un tiem pieguļošās teritorijas sakopšana Daugavpils novada Naujenes pagasta Slutišķos, […]

Meža dienas jau sākušās

Meža dienas jau sākušās

Līdz ar siltajiem laika apstākļiem Latvijā sākušās ikgadējās «Meža dienas». Dažādus videi un sabiedrībai lietderīgus pasākumus rīko daudzi meža nozares uzņēmumi, bieži vien sadarbībā ar vietējām pašvaldībām un izglītības iestādēm. Labie darbi Meža dienas visā Latvijā tika nolemts rīkot 1930. gada pavasarī. Notika dažādi priekšlasījumi par meža nozīmi, stādīšanu un kopšanu. Meža dienās stādīja pie valsts, […]

Mākslinieka ceļš

Mākslinieka ceļš

Zaļojošas bērzu birztalas, vientuļi stāvoša apsnigusi vīksna un noslēpumains sils, kurā iemirdzas pirmie rīta saules stari… Šādu skaistu dabas pasauli uzbur gleznotājs Egils Neihofers (55), kura daiļradē nozīmīgu vietu ieņem meža ainavas. Kļuvis par mākslinieku negaidīta dzīves pavērsiena dēļ, Egils uzskata, ka ir jau saņēmis atbildes uz visiem mūžības jautājumiem. Viņš labprāt uzrakstītu grāmatu par […]

Jaunākās tendences meža apsaimniekošanā

Jaunākās tendences meža apsaimniekošanā

14. februārī Mežzinātnes dienu ietvaros LLU Meža fakultātē notika seminārs «Meža apsaimniekošanas lēmumu pieņemšanas atbalsta instrumenti». Sadarbībā ar AS «Latvijas valsts meži» (LVM) un SIA «Metrum», LLU Meža fakultātes organizētajā Mežzinātnes dienā piedalījās ap 100 interesentu no dažādām ar meža nozari saistītām organizācijām – LVMI «Silava», Zemkopības ministrijas, LVM u.c., lai iepazītos un vērtētu valsts […]

Biotopu apsaimnieko ar harvesteru

Biotopu apsaimnieko ar harvesteru

Gaujas nacionālajā parkā šogad vairākās teritorijās uzsākta projekta «Meža biotopu apsaimniekošana Gaujas nacionālajā parkā» īstenošana (saīsinājumā FOR-REST). Projektu kopā ar saviem sadarbības partneriem īsteno Dabas aizsardzības pārvalde. Tā galvenie mērķi ir izstrādāt ilgtermiņa biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas purvainu mežu, vecu un dabisku boreālo mežu un lapkoku praulgrauža aizsardzībai, pārbaudīt un demonstrēt inovatīvas biotopu inventarizācijas metodes […]