Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » ZIŅAS » Sabiedrībā » Ekoloģija
Natura 2000 ieviešana radījusi meža īpašnieku uzticības trūkumu

Natura 2000 ieviešana radījusi meža īpašnieku uzticības trūkumu

Natura 2000 tīkls aizņem 25% no ES mežu platībām un tas ir lielākais aizsargāto platību tīkls pasaulē, kura mērķis ir apvienot dabas aizsardzību ar ilgtspējīgu zemes apsaimniekošanu. Briselē notikušās Eiropas Mežu Institūta (EFI) konferences laikā tās dalībnieki uzsvēra problēmas Natura 2000 tīkla ieviešanas procesā, jo īpaši meža īpašnieku neiesaistīšanu Natura 2000 platību izvēlē. Tas noveda […]

Dabiskos Rāznas Nacionālā parka mežus

Dabiskos Rāznas Nacionālā parka mežus

Lai veicinātu bioloģisko daudzveidību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju mežaudzēs, Dabas aizsardzības pārvalde (Pārvalde) uzsākusi mežu dabiskošanu Rāznas Nacionālajā parkā Rēzeknes novada Kaunatas pagastā. Vairākos Pārvaldes apsaimniekoto īpašumu meža nogabalos ir konstatēti īpaši aizsargājamie mežu biotopi, kuriem piekļaujas stādītās vienlaidus egļu audzes ar ievērojami mazāku bioloģisko vērtību, līdz ar to bioloģiski vērtīgo mežaudžu izvietojums ir sadrumstalots. […]

Sargā mežu no ugunsgrēka!

Sargā mežu no ugunsgrēka!

AS «Latvijas valsts meži» atgādina, ka mežos Latvijas austrumu daļā un atsevišķās vietās arī citur Latvijā iespējama ļoti augsta ugunsbīstamība, tāpēc, uzturoties mežā, ir jābūt īpaši uzmanīgiem un stingri jāievēro noteiktās ugunsdrošības prasības. Par to, ko mežam nodara ugunsdrošības prasību neievērošana, varēja pārliecinājāties maija nogalē, kad LVM apsaimniekotajā mežā pie Usmas ezera izcēlās plašs meža […]

Talcinieki atjauno kūdras dzelzceļu

Talcinieki atjauno kūdras dzelzceļu

  Aprīļa nogalē visā valsts teritorijā norisinājās Lielās talkas pasākumi, kas jau vairākus gadus kļuvuši par neatņemamu pavasara tradīciju. Tūkstošiem Latvijas iedzīvotāju devās dabā, lai vāktu līdzcilvēku atstātos atkritumus un paveiktu citus labus darbus. Lai arī vides piegružošana turpinās, pasākuma dalībnieki nav zaudējuši entuziasmu un turpina iesākto darbu. Lielajā talkā jau vairākus gadus piedalās biedrība […]

Jāseko putnu būrīšu stāvoklim

Jāseko putnu būrīšu stāvoklim

Mežus diemžēl nereti apdraud dažādi kaitēkļi – kukaiņi. Taču cīņā pret šiem kaitēkļiem ir lieliski palīgi – kukaiņēdāji putni. Mazie palīgi – zīlītes, zvirbuļi, strazdi, dzeņi, cielavas daudz labprātāk palīdzēs, ja meža īpašnieki parūpēsies par to mājvietām – būrīšiem un to kopšanu. Katrs meža īpašnieks labprāt vēlas, lai viņa mežā dzīvotu šie mazie palīgi – […]

Dabas aizsargi norāda uz pārkāpumu

Dabas aizsargi norāda uz pārkāpumu

jūlijā, Zemkopības ministrijā notika starpinstitūciju sanāksme, lai apspriestu iebildumus, kas saņemti par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2015.–2020. gadam projektu. Par šo dokumentu savus iebildumus sniegušas arī Latvijā vadošās dabas aizsardzības organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Pasaules dabas fonds, kā arī Vides konsultatīvā padome, kas apvieno 20 vides nevalstiskās organizācijas. […]

Diskutē par dabas aizsardzības plāniem

Diskutē par dabas aizsardzības plāniem

Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi dabas aizsardzības plānu izstrādi 15 īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ĪADT) Latvijā. Jūnijā Kurzemē notika vairāku dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu pirmās sanāksmes, kurās tika spriests par vairākiem dabas liegumiem. Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus un pieļaujamo saimniecisko darbību konkrētajai teritorijai. ĪADT dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika […]

Aizsargās meža susuriņu

Aizsargās meža susuriņu

Daugavpils novada Silenes apkārtne ir vienīgā vieta Latvijā, kur dzīvo meža susuris. Meža susuris ir naktsaktīvs sīks peļveidīgs grauzējs, kurš ārpus ilgstošā ziemas miega, kas ilgst no oktobra līdz aprīlim, savas dzīves lielāko daļu pavada koku lapotnē, dzīvo mežos ar bagātīgu pamežu, migas ierīko koku dobumos. Ir uzsākta meža susura (Dryomys nitedula) kā Latvijas īpaši […]

Mazpulcēni palīdz Latvijai tapt zaļākai

Mazpulcēni palīdz Latvijai tapt zaļākai

8. aprīlī ieklausīties ziedonī aicināja pirmais Kalupes pamatskolas organizētais pasākums, kas veltīts Lielās Talkas koordinatoru konkursam «Pastāvēs, kas pārvērtīsies». Daugavpils novada Ambeļu pagasta parkā tikās Kalupes mazpulcēni un dabas draugi, kas kopā ar Špoģu vidusskolas ģeogrāfijas skolotāju Jāni Suveizdu izstaigāja parka taciņas, ieklausoties tur sastopamo putnu balsīs. Skolēni ar interesi klausījās skolotāja stāstos par Latgalē […]

Pasaulē aicina samazināt mežu izciršanu

Pasaulē aicina samazināt mežu izciršanu

21. martā visā pasaulē atzīmēja starptautisko Meža dienu. Starptautiskās Meža dienas mērķis ir palielināt vispārējo informētību par mežu nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt tagadnes un nākotnes paaudžu vajadzību apmierināšanai. Meži un klimata pārmaiņas Šī gada starptautisko Meža dienu tēma – «Meži un klimata pārmaiņas» uzsver meža nozares risinājumus, lai cīnītos ar klimata pārmaiņu […]

Stādīsim kokus vai smacēsimies ugunskuru dūmos?

Stādīsim kokus vai smacēsimies ugunskuru dūmos?

Šī problēma īpaši aktuāla ir Pierīgā, kur katras privātmājas īpašniekam ir atļauts sakurt ugunskuru, kādu un kad vien viņš to vēlas. Īpaši saulainās sestdienās un svētdienās, kad zaļumos izbrauc pilsētnieki, saelpojušies lielpilsētas izplūdes gāzu smārdu, kas pārsniedz pieļaujamās normas, svaigā gaisā jūtas nelāgi. Nesaņēmis ikdienas indes devu, organisms to pieprasa, līdz tiek uzkurts ugunskurs un […]

Izcils Eiropas ekociematu paraugs

Izcils Eiropas ekociematu paraugs

Laikā, kad aizvien vairāk cilvēku jūtas noguruši no stresa, piesārņojuma un patērētājsabiedrības dzīvesstila, popularitāti iemanto ekociematu kustība. Artūrs Polis, ievērojamākais šīs kustības veicinātājs Latvijā, līdz 2015. gada februārim uzturēsies Sieben Linden. Tas ir viens no Eiropas nozīmīgākajiem un veiksmīgākajiem ekociematiem, kurš iedvesmo daudzus zaļi domājošus cilvēkus. Sieben Linden atrodas starp Berlīni un Hamburgu. 20. gadsimta […]

Lapa 1 no 212