Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » ZIŅAS » Politika (Lapa 2)
☂ Ko domā bijušie Valsts meža dienesta ģenerāldirektori

☂ Ko domā bijušie Valsts meža dienesta ģenerāldirektori

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Prezidents apmeklē BYKO–LAT

Prezidents apmeklē BYKO–LAT

4. augustā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs darba vizītē Valmieras novadā pārliecinājās, ka Valmieras novada pašvaldība saviem iedzīvotājiem un uzņēmējiem cenšas nodrošināt prognozējamu vidi, drošus un labvēlīgus priekšnosacījumus dzīvošanai un arī izaugsmei. Viņš apmeklēja arī kokmateriālu, koka moduļu māju, logu un durvju ražošanas uzņēmuma BYKO–LAT rūpnīcu «Jorvika».

Kopīgo mērķu noteikšanā jāievēro ekonomiskās un vides atšķirības

Kopīgo mērķu noteikšanā jāievēro ekonomiskās un vides atšķirības

Latvija uzskata, ka bioekonomikai, ievērojot tās lielo nozīmi Zaļā kursa nodrošināšanā, ir jābūt saskaņā ar esošajām un vēl topošajām likumdošanas iniciatīvām. Lai nodrošinātu līdzsvarotu teritorijas attīstību un politikas saskaņotību, tiesību aktu izstrādē jāiesaista visas ieinteresētās sabiedrības grupas, tostarp ES institūcijas un Eiropas Komisijas (EK) komitejas un darba grupas, un pilnvērtīgi jāinformē dalībvalstu eksperti par aktuālajām […]

Iebilst plānotajām noteikumu izmaiņām

Iebilst plānotajām noteikumu izmaiņām

Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (MPKS) «Mežsaimnieks» 5.jūnijā izteicis savu iebildumu pret plānotajām noteikumu izmaiņām par dabas liegumiem, aicinot valdību uzklausīt viedokli, ka dabas aizsardzības pasākumus nevar paredzēt veikt uz MPKS biedru rēķina un rast risinājumu. MPKS norāda, ka ja valsts vēlas izveidot jaunas aizsargājamas teritorijas, tad tai jānodrošina taisnīga kompensācija meža īpašniekiem par zaudētajiem ienākumiem […]

Eiropas mežu īpašnieku priekšlikumi ES regulai par dabas atjaunošanu

Eiropas mežu īpašnieku priekšlikumi ES regulai par dabas atjaunošanu

Kopš 2020. gada Eiropas mežu īpašnieki regulāri piedalījušies diskusijā par juridiski saistošiem ES dabas atjaunošanas mērķiem. Lai sasniegtu kopīgo dabas atjaunošanas mērķi, izmantojot uz vietas piemērotu pieeju un ko apstiprinājuši par īstenošanu atbildīgie, Komisijas priekšlikumā īpaši nepieciešami šādi būtiski pielāgojumi: • Darbību un pasākumu prioritātes ir jākoncentrējas uz jau aizsargājamām teritorijām, piemēram, Natura 2000 teritorijām; […]

Zemkopības ministram Didzim Šmitam jānosargā mežsaimniecība

Zemkopības ministram Didzim Šmitam jānosargā mežsaimniecība

Didzis Šmits: «Šobrīd aktuālākās ir divas lietas – nosargāt Latvijas mežsaimniecību un veicināt koksnes izmantošanu būvniecībā kā Co2 uzkrājēju.» Pirms uzsākt darbu zemkopības ministra amatā 2022. gada 14.decembrī, Didzis Šmits strādājis Ārlietu ministrijā,  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā, bijis partijas «Jaunais laiks» preses sekretārs,  Latvijas Zivsaimnieku asociācijas prezidents, Rojas novada deputāts. Iegūtā pieredze ļāvusi izstrādāt […]

«Nē» – jaunām aizsargājamām teritorijām, bez taisnīgas kompensācijas nodrošināšanas!

«Nē» – jaunām aizsargājamām teritorijām, bez taisnīgas kompensācijas nodrošināšanas!

Latvijas Meža īpašnieku biedrība aicina parakstīt petīciju (Vairāk info https://mezaipasnieki.lv/lv) PETĪCIJAS TEKSTS IR ŠĀDS: Aicinām nekavējoties pārtraukt jaunu īpaši aizsargājamu teritoriju un mikroliegumu izveidi, līdz netiek izveidota un ieviesta taisnīga kompensāciju sistēma par uzliktajiem īpašumu apsaimniekošanas ierobežojumiem. Aicinām neiznīcināt Latvijas iedzīvotāju spēju dzīvot un saimniekot laukos, nepasliktināt ģimeņu labklājības līmeni un pat elementāru vajadzību nodrošināšanu, […]

Jārod kompromiss par mežizstrādes miera periodu

Jārod kompromiss par mežizstrādes miera periodu

Iniciatīvas autori Latvijas Ornitoloģijas biedrībā norāda, ka mežizstrādes dēļ valsts mežos ik gadu tiek izpostīts vairāk nekā 50 tūkstoši putnu ligzdu, tostarp īpaši aizsargājamām un apdraudētām putnu sugām. Biedrība aicina noteikt vispārēju mežizstrādes un jaunaudžu kopšanas pārtraukumu putnu ligzdošanas laikā no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam. «Tautsaimniecības komisija ir uzdevusi Zemkopības ministrijai un Vides un reģionālās attīstības […]

ES cīņā pret globālo atmežošanu

ES cīņā pret globālo atmežošanu

Cīnoties pret klimata pārmaiņām un biodaudzveidības zudumu Eiropas Savienībā, likums no 2021. gada janvāra prasa uzņēmumiem nodrošināt pārbaudes paziņojumu, kurā apstiprināts, ka ES pārdotie produkti nav saistīti ar atmežošanu un meža degradāciju. Aptvertās preces: liellopi, kakao, kafija, palmu eļļa, soja un koksne, kā arī produkti, kas satur šos produktus, piemēram, āda, šokolāde un mēbeles, arī […]

☂ ES norisinās politiska cīņa par malkas nākotni

☂ ES norisinās politiska cīņa par malkas nākotni

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ ES plāno ierobežot meža biomasas izmantošanu enerģijas ražošanā

☂ ES plāno ierobežot meža biomasas izmantošanu enerģijas ražošanā

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Latvijā privāto mežu īpašnieku organizācijas nosūta protesta vēstuli

Latvijā privāto mežu īpašnieku organizācijas nosūta protesta vēstuli

Meža īpašnieki aicina svītrot no Atjaunojamās enerģijas direktīvas aizliegumu izmantot malku un šķeldu siltumapgādē. Eiropas Komisijas izstrādātā jaunā Atjaunojamās enerģijas direktīvas versija paredz pēc 2030.gada pārtraukt izmantot primāro meža biomasu enerģijas ieguvei, kas nozīmē zemas kvalitātes koksnes un arī šķeldas aizliegumu izmantot enerģijas iegūšanai, tai skaitā siltumapgādē. Protestē Eiropas Ziemeļu reģiona īpašnieki Vairāku Eiropas Ziemeļu […]