Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » ZIŅAS » Nauda (Lapa 15)
☂ Īpašuma nodokļa atvieglojumi un sodi

☂ Īpašuma nodokļa atvieglojumi un sodi

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Galvenais Latvijas eksporta dzinējspēks

Galvenais Latvijas eksporta dzinējspēks

Zema izaugsme eirozonā, straujš Krievijas rubļa vērtības kritums, kā arī ģeopolitiskās situācijas radītā nenoteiktība reģionā ir bremzējusi Latvijas eksporta attīstību 2014. gadā. Tajā pašā laikā eiro vērtības samazinājums un pozitīvā ekonomikas izaugsme Zviedrijā, Apvienotajā Karalistē, Čehijā un Ungārijā ir kompensējusi eksporta apjomu kritumu uz eirozonas valstīm un Krieviju. Tādējādi kopējais Latvijas preču eksports pērn bija […]

300 miljardu eiro aizdevumu programma

300 miljardu eiro aizdevumu programma

Uzņēmējiem būs iespējams pieteikt projektus Eiropas Investīciju bankas 300 miljardu eiro aizdevumu programmā, informēja premjerministre Laimdota Straujuma. Valdība slēgtajā daļā skatīja Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas nacionālo pozīciju «Par Eiropas Komisijas, Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Savienības dalībvalstu īpašu uzdevumu darba grupu ar mērķi attīstīt investīciju projektus Eiropas Savienībā». Ministru kabinetā tika runāts par tā saukto […]

Atbalsts sertificēšanai un reģistrēšanai

Atbalsts sertificēšanai un reģistrēšanai

Ministru kabinets apstiprinājis izmaiņas atbalsta programmas «Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings» nosacījumos, paplašinot atbalstāmo darbību skaitu, atbalsta saņēmēju loku un paaugstinot atbalsta intensitāti līdz 70 %. Vienlaikus MK šo pasākumu īstenošanai papildu piešķīra 3 miljonus EUR, lai turpinātu atbalsta piešķiršanu līdz 2015. gada beigām. Jau šodien komersanti var iesniegt pieteikumus Latvijas Investīciju un attīstības […]

☂ Meža īpašnieki spiesti apmaksāt sabiedrības vajadzības

☂ Meža īpašnieki spiesti apmaksāt sabiedrības vajadzības

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Apstiprināti nosacījumi atbalstam jaunajā plānošanas periodā

Apstiprināti nosacījumi atbalstam jaunajā plānošanas periodā

Lai būtu zināmi vispārējie nosacījumi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam (LAP) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam (ZRP) pasākumiem, kurus īsteno atklātu projektu iesniegumu konkursu un kompensāciju maksājumu veidā, valdība apstiprinājusi noteikumus «Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā». Noteikumi nosaka projektu iesniegumu iesniegšanas, […]

Importa ierobežojumi

Importa ierobežojumi

Bērzs Betula L. bieži ir invadēts ar kaitīgo organismu Agrilus anxius Gory. tādēļ no 2014.gada 1.oktobra, importējot grieztos bērza Betula L. zarus ar lapām vai bez tām no trešajām valstīm un nomizotu bērza Betula L. mizu un koksni (ieskaitot koksni, kurai nav saglabāta dabīgi apaļā virsma, un izstrādājumus no neapstrādātas koksnes) no ASV un Kanādas, […]

Atjauno atbalsta programmu jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai

Atjauno atbalsta programmu jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgo mežaudžu nomaiņai

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam «Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana» saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.783 «Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursa veidā lauku un zivsaimniecības attīstībai» un 2009.gada […]

☂ ES finansējums šodien, vai peļņa no izaudzētās mežaudzes nākotnē?

☂ ES finansējums šodien, vai peļņa no izaudzētās mežaudzes nākotnē?

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Nofinansēts lielākais objekts Latvijas līzinga tirgū – 6 miljonu eiro vērtībā

Nofinansēts lielākais objekts Latvijas līzinga tirgū – 6 miljonu eiro vērtībā

Augusta beigās noslēgts vērienīgs līgums starp SIA «UniCredit Leasing» un SIA «Arsava» par jaudīgā mobilā celtņa – LIEBHERR LG1750, finansēšanu. Celtņa tirgus vērtība ir 6,7 miljoni EUR un tas spēj pacelt 400 tonnas smagu kravu un veikt darbus 147 metru augstumā. Perspektīvā celtni iespējams nokomplektēt līdz 750 tonnām un veikt darbus līdz pat 192 metriem […]

Projektu iesniegšana atbalstam jaunaudžu kopšanai atsaukta

Projektu iesniegšana atbalstam jaunaudžu kopšanai atsaukta

Lauku atbalsta dienests (LAD) atsauc šā gada 30.jūlijā ievietoto paziņojumu Nr.148 (5208) par atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu ELFLA un LAP pasākumam «Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana», pamatojoties uz nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta noteikumos. LAD lūdz sekot izmaiņām par jaunas kārtas atvēršanu. Iepriekš bija plānots, ka no 1.09.2014.–30.09.2014. tiks izsludināta projektu iesniegšanas kārta jaunaudžu kopšanai […]

Nākamgad kadastrālo vērtību meža zemei nepaaugstinās

Nākamgad kadastrālo vērtību meža zemei nepaaugstinās

Zemkopības ministrs J. Dūklavs tikšanās laikā ar Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts zemes dienesta u.c. speciālistiem, vienojās, ka 2015. gadā kadastrālās vērtības lauksaimniecībā izmantojamajai zemei un meža zemei paliks 2014. gada līmenī. Plānots, ka, sākot ar 2016. gadu, kadastrālā vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei un meža zemei tiks pārrēķināta. Avots: […]