Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » ZIŅAS » Nauda (Lapa 15)
Papildu finansējums ārējo tirgu apgūšanai

Papildu finansējums ārējo tirgu apgūšanai

Ņemot vērā Eiropas Savienības struktūrfondu apakšaktivitātes «Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana» (Apakšaktivitāte) pieaugošo lomu nozaru konkurētspējas stiprināšanā, kā arī komersantu lielo pieprasījumu, Ministru kabinets nolēmis palielināt apakšaktivitātes līdzfinansējumu par 970 000 eiro. Līdz ar to apakšaktivitātes kopējais līdzfinansējums ir pieaudzis līdz 14 012 992 eiro. Apakšaktivitātes «Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās […]

Atbalsts ārējo tirgu apgūšanai – 52 miljoni

Atbalsts ārējo tirgu apgūšanai – 52 miljoni

Ar mērķi palīdzēt komersantiem pārorientēties no austrumu tirgiem uz citām valstīm, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes «Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings» sesto un turpmākajām kārtām. Līdz ar to tiek vienkāršota «grūtībās nonākuša komersanta» definīcija. Turpmāk atbalstu nevarēs saņemt tikai tie komersanti, kuriem ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process […]

Meža īpašnieki var pieteikties NATURA 2000 maksājumiem

Meža īpašnieki var pieteikties NATURA 2000 maksājumiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsācis platību maksājumu iesniegumu pieņemšanu no meža īpašniekiem ES finansējuma saņemšanai par meža platībām, kas iekļautas NATURA 2000 teritorijā. Pieteikties  iespējams līdz 2014.gada 15.maijam, bet līdz 9.jūnijam – ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija. Iesniegumus iespējams iesniegt, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), kā […]

Plānotais atbalsts meža īpašniekiem jaunajā plānošanas periodā

Plānotais atbalsts meža īpašniekiem jaunajā plānošanas periodā

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Meža īpašnieku biedrības rīkotās kopsapulces laikā atbalstīja nostāju par racionālu zemes izmantošanu šobrīd neizmantotās zemēs, tai skaitā produktīvas mežaudzes ierīkošanu vietās, kas nav lauksaimniecībai piemērotas. Ministrs arī apstiprināja, ka visticamāk vēl šogad būs atvērta kārta atbalsta pasākuma «Meža ekonomiskās vērtības palielināšana» ar 2 miljoniem eiro. Minists informēja, ka Latvija jau ir […]

Līdz 2020. gadam būs pieejami 4,4 mljrd. Eur

Līdz 2020. gadam būs pieejami 4,4 mljrd. Eur

Lai arī plānošanas dokumenti vēl tiek saskaņoti Eiropas Komisijā, arvien skaidrāk iezīmējas ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā gaidāmās aktivitātes. Kohēzijas politikas (KP) mērķu īstenošanai Latvijai jaunajā periodā būs pieejami 4,4 miljardi eiro Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda līdzekļu. Papildus tam Latvija saņem atbalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības fondiem. Pašlaik […]

Krājaizdevu sabiedrības – Latvijas nākotne

Krājaizdevu sabiedrības – Latvijas nākotne

Eiropā pārsvarā krājaizdevu sabiedrības apvienojušās vienotā organizācijā, kas Latvijā šobrīd ir aizliegts. Ja pašvaldības, uzņēmēji un sabiedriskās organizācijas vienotos par krājaizdevu sabiedrības izveidi, tad mēs kļūtu par savas teritorijas saimniekiem,» ir pārliecināts «Krājaizdevu apvienības» valdes loceklis, kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības «Allažu saime» valdes priekšsēdētājs Ēriks Čoders. Tradīcijas jāatjauno Aizvadīto 10 gadu laikā Latvijā krājaizdevu sabiedrību kustība […]

Atbalsts kooperatīviem

Atbalsts kooperatīviem

2013.gads bija pirmais, kad mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvu sabiedrības (MPKS) varēja saņemt valsts atbalstu attīstībai. MPKS varēs pretendēt uz atbalstu arī jaunajā LAP. Mežsaimniecības kooperatīviem, kas nupat uzsākuši darbību, mežsaimniecisko darījumu intensitāte un arī darījumu apjoms pa gadiem var būt ļoti atšķirīgs. Var būt gadījumi, kad kooperatīva biedriem vienā gadā nav ieplānota mežsaimnieciskā darbība ar lieliem […]

☂ Pieejamais atbalsts meža īpašniekiem jaunajā plānošanas periodā

☂ Pieejamais atbalsts meža īpašniekiem jaunajā plānošanas periodā

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Risks aizņēmējam un aizdevējam

☂ Risks aizņēmējam un aizdevējam

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties