Sākums » Arhīvs pēc rubrikas » ZIŅAS » Nauda » ES atbalsts (Lapa 10)
Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai turpmākajos 7 gados – 463 milj. EUR

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai turpmākajos 7 gados – 463 milj. EUR

«Jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Ekonomikas ministrija veidos atbalsta programmas kopumā 764 miljonu eiro apmērā, tai skaitā plānotais investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai ir 463 miljoni eiro. Šajā plānošanas periodā mūsu prioritāte būs atbalsts komersantiem, kas ievieš ražošanā jaunus inovatīvus produktus,» uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs M. Lazdovskis. Investīcijas Ekonomikas ministrijas programmu ietvaros […]

Papildu finansējums ārējo tirgu apgūšanai

Papildu finansējums ārējo tirgu apgūšanai

Ņemot vērā Eiropas Savienības struktūrfondu apakšaktivitātes «Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana» (Apakšaktivitāte) pieaugošo lomu nozaru konkurētspējas stiprināšanā, kā arī komersantu lielo pieprasījumu, Ministru kabinets nolēmis palielināt apakšaktivitātes līdzfinansējumu par 970 000 eiro. Līdz ar to apakšaktivitātes kopējais līdzfinansējums ir pieaudzis līdz 14 012 992 eiro. Apakšaktivitātes «Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās […]

Meža īpašnieki var pieteikties NATURA 2000 maksājumiem

Meža īpašnieki var pieteikties NATURA 2000 maksājumiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsācis platību maksājumu iesniegumu pieņemšanu no meža īpašniekiem ES finansējuma saņemšanai par meža platībām, kas iekļautas NATURA 2000 teritorijā. Pieteikties  iespējams līdz 2014.gada 15.maijam, bet līdz 9.jūnijam – ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu pēc 15.maija. Iesniegumus iespējams iesniegt, izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), kā […]

Plānotais atbalsts meža īpašniekiem jaunajā plānošanas periodā

Plānotais atbalsts meža īpašniekiem jaunajā plānošanas periodā

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Meža īpašnieku biedrības rīkotās kopsapulces laikā atbalstīja nostāju par racionālu zemes izmantošanu šobrīd neizmantotās zemēs, tai skaitā produktīvas mežaudzes ierīkošanu vietās, kas nav lauksaimniecībai piemērotas. Ministrs arī apstiprināja, ka visticamāk vēl šogad būs atvērta kārta atbalsta pasākuma «Meža ekonomiskās vērtības palielināšana» ar 2 miljoniem eiro. Minists informēja, ka Latvija jau ir […]

Līdz 2020. gadam būs pieejami 4,4 mljrd. Eur

Līdz 2020. gadam būs pieejami 4,4 mljrd. Eur

Lai arī plānošanas dokumenti vēl tiek saskaņoti Eiropas Komisijā, arvien skaidrāk iezīmējas ES fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā gaidāmās aktivitātes. Kohēzijas politikas (KP) mērķu īstenošanai Latvijai jaunajā periodā būs pieejami 4,4 miljardi eiro Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda līdzekļu. Papildus tam Latvija saņem atbalstu lauksaimniecības un zivsaimniecības fondiem. Pašlaik […]

Atbalsts kooperatīviem

Atbalsts kooperatīviem

2013.gads bija pirmais, kad mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvu sabiedrības (MPKS) varēja saņemt valsts atbalstu attīstībai. MPKS varēs pretendēt uz atbalstu arī jaunajā LAP. Mežsaimniecības kooperatīviem, kas nupat uzsākuši darbību, mežsaimniecisko darījumu intensitāte un arī darījumu apjoms pa gadiem var būt ļoti atšķirīgs. Var būt gadījumi, kad kooperatīva biedriem vienā gadā nav ieplānota mežsaimnieciskā darbība ar lieliem […]

☂ Pieejamais atbalsts meža īpašniekiem jaunajā plānošanas periodā

☂ Pieejamais atbalsts meža īpašniekiem jaunajā plānošanas periodā

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties