Brīvpieejas informācija par meža teritorijām – atbalsts mežsaimniecībai un atpūtai

Pašlaik brīvpieejas datu apjoms pieejams par 1 273 753 meža nogabaliem, un aptver gandrīz 65% no visas meža platības Latvijā jeb 1 966 895 hektārus.

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) iniciatīvai par meža teritoriju ģeogrāfiskās informācijas publiskošanu pievienojušies arī meža īpašnieki un apsaimniekotāji. Kopumā tas jebkuram interesentam atklāj kartogrāfisko informāciju par meža nogabala atrašanās vietu, adresi, zemes kategoriju, nogabala īpašnieku vai apsaimniekotāju.

Palīdz plānot atpūtu un meža darbus

«Meža nogabalu informācijas publicēšana kartēs ir LVM iniciatīva. Savukārt meža īpašniekiem un apsaimniekotājiem, kas apsaimnieko vismaz 300 ha meža, tas ir bezmaksas pakalpojums, lai veicinātu savstarpēju sadarbību, nozares caurskatāmību un attīstību,» skaidro LVM Biznesa sistēmu risinājumu direktors Māris Kuzmins.

Informācijas pieejamība jebkuram Latvijas iedzīvotājam par meža nogabaliem veicina  efektīvāku mežu apsaimniekošanu, kas vienlaikus ir arī pašregulācijas mehānisms:  meža apsaimniekotāji vai īpašnieki var viens otru informēt par pārkāpumiem, saskaņot pievešanas ceļus un krautuvju vietas, vieglāk veikt pirkšanas un maiņas darījumus, kā arī plānot mežsaimnieciskos darbus. Savukārt, mežā gājējiem šie brīvpieejas dati ļauj vieglāk plānot atpūtu dabā. LVM GEO kartēs var uzskatāmi redzēt  Latvijas valsts mežu teritorijas, kurās ikvienam ir iespēja gan ogot un sēņot, gan izvēlēties vietu piknikam, ugunskuram vai savu Ziemassvētku eglīti.

Ieguvumi, izmantojot LVM GEO pakalpojumus

Ieguvumus no datu publiskošanas novērtējuši arī mežu apsaimniekotāji. Meža pētīšanas stacijas direktors Mārtiņš Līdums skaidro: «Publiskotu datu gadījumā apsaimniekotājam ir ērta un efektīva komunikācija ar jebkuru trešo personu saistībā ar apsaimniekojamā objekta, konkrētā meža nogabala, ceļa vai grāvja trases  identificēšanu, jo abu pušu rīcībā ir vienāda informācijas «platforma». Līdz ar LVM GEO lietotnes sniegtajām iespējām tiem īpašniekiem, kuriem nav savas ģeogrāfiskās informācijas plānošanas atbalsta sistēmas, šādi brīvpieejas dati par saviem objektiem,  ir noderīgi ikdienas darbā un plānošanā. Kā arī esam novērojuši tendenci –  ja cilvēkam ir skaidrs, ka objekts pieder konkrētam īpašniekam, tas lielā mērā disciplinē šīs «trešās personas» uzvedību, atrodoties  objektā.»

«Šādu datu pieejamība nodrošina, ka medniekiem ir vieglāk noslēgt medību nomas līgumus un operatīvi saņemt informāciju, ja kādam īpašumam ir jauns īpašnieks, kurš izmanto LVM GEO pakalpojumus. Nereti arī vietējie iedzīvotāji, redzot īpašnieku LVM GEO kartēs, ir sazinājušies ar mums un saskaņojuši iespēju vākt izcirtumos malku,» atzīst SIA «Greyton» uzņēmuma vadītājs Rihards Ķepītis.

AS «Latvijas valsts meži»

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *