Biotopus atrod piektajā daļā no «Dabas skaitīšanā» apsekotajām teritorijām

Īsi pirms jaunās dabas skaitīšanas sezonas uzsākšanas Dabas aizsardzības pārvalde ir apkopojusi ekspertu anketu datus par pirmo sezonu un tie liecina, ka vērtīgie Eiropas Savienības nozīmes biotopi konstatēti vien nepilnos 18% no 2017.gadā apsekotajām platībām.
Pilnīgai iegūto datu apstiprināšanai vēl tiek veiktas izlases pārbaudes dabā.
Jau uzsākta otrā dabas skaitīšanas sezona. Tās laikā lauku darbos 220 eksperti apsekos teju 500 000 hektāru lielu Latvijas teritoriju. Līdz aprīļa beigām 50 tūkstoši zemes īpašnieku saņems informatīvu vēstuli uz savu deklarēto adresi, ja viņiem piederošajā zemē šajā gadā plānota dabas skaitīšanas ekspertu vizīte. Tās paredzētas laika posmā no aprīļa līdz novembrim.
Pērnā gada rezultāti liecina, ka bioloģiski vērtīgie zālāji ir apdraudēti un dabisko zālāju platības sarūk. Tā galvenais iemesls ir dabisko pļavu neapsaimniekošana vai nepareiza apsaimniekošana. Daļā zālāju ir konstatētas svešzemju augu sugas, piemēram, latvāņi, lupīnas, Kanādas zeltslotiņas, kā arī ekspansīvas sugas, kas liecina par nepiemērotu vai nepietiekamu apsaimniekošanu. Vērojama tendence, ka zālāji, tostarp bioloģiski vērtīgie, uz neauglīgām augsnēm tiek apmežoti.
Arī šogad apsekojamajos novados notiks bezmaksas semināri zemju īpašniekiem par projektu un sniegtas atbildes uz jautājumiem. Informācija par šiem semināriem, kā arī jautājumu un atbilžu sadaļa pieejama vietnē www.skaitamdabu.gov.lv.
Avots: Dabas aizsardzības pārvalde

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *