Bērni mācās par dabai draudzīgu meža apsaimniekošanu

Arī šogad «Meža dienu» pasākums Bauskas novada Kurmenes pagasta mežsaimniecības demonstrējumu teritorijā «Pūpoli» notika septembrī.

Pasaules epidemioloģiskā krīze ieviesusi pārmaiņas arī «Meža dienu» norisē, tomēr vismaz pagaidām tradīciju izdevies saglabāt.

Iepazīstas ar izlases cirti

Pirmais «Meža dienu» pasākums «Pūpolos» ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC) darbinieku un Valles skolas skolēnu un pedagogu piedalīšanos notika 2012. gada pavasarī. Laiki mainījušies un pasākums šoreiz notika rudenī. Šogad ar vairāk kā divdesmit Valles pamatskola skolēnu un divu skolotāju piedalīšanos. Par meža apsaimniekošanu un dabas aizsardzību skolēniem un pedagogiem stāstīja un rādīja MKPC Sēlijas nodaļas vecākā konsultante Inga Buša un demonstrējumu teritorijas «Pūpoli» īpašnieki.

Lai labāk saprastu, kas ir izlases cirte un kā to veikt pēc iespējas dabai draudzīgāk, pasākuma dalībnieki apmeklēja priežu – egļu nogabalu, kurā pirms pāris nedēļām pabeigts izlases cirtes paņēmiens. Lai netraucētu meža iemītniekus, darbi veikti vasaras beigās. Svaigie priežu un egļu celmi bija labs iemesls, lai skolēni un pedagogi noteiktu nocirsto koku vecumu.

Nosaka vecumu augošiem kokiem

Mežsaimniecības konsultante Inga Buša klātesošajiem pastāstīja kā augošiem kokiem ar Preslera svārpstu var noteikt vecumu. Katram skolēnam un pedagogam bija iespēja izmēģināt darboties ar instrumentu, kas izrādās nemaz nebija tik viegli. Kad koku vecums bija noteikts, pasākuma dalībnieki ķērās pie augstuma noteikšanas. Izrādās ir vairākas metodes, kā to nosaka. Mežsaimniecībā parasti lieto dažādus mērinstrumentus. Savu erudīciju parādīja Valles pamatskolas matemātikas skolotāja Alda Zālmane. Viņa ne vien lieliski orientējās «Pūpolu» mežos augošo koku daudzveidībā, bet arī zināja vairākas matemātikas metodes, kā noteikt koku augstumu. Izlases cirtes mežā skolēni uzzināja, cik liela nozīme dabā ir krūmiem, liela izmēra stumbeņiem, mirušajai koksnei un protams dažādu sugu un vecuma augošajiem kokiem.

Iepazīst jaunaudzes un dabas aizsardzību

Vienā no izlases cirtes atvērumiem bija iespēja iepazīties ar Valles skolas skolēnu 2012. gada veikumu –  stādītām eglēm. Šobrīd to augstums pārsniedz divus metrus. Ekskursijas laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīt mežu, kurā darbība nav veikta un visticamāk arī nākotnē netiks veikta. Saskaņā ar dabas skaitīšanas rezultātiem nogabalā konstatēts īpaši aizsargājams meža biotops – «Staignāju mežs». «Meža dienu» pasākuma turpinājumā dalībnieki iepazinās ar dižkoku – lapegli, kuras apkārtmērs sasniedz trīs metrus un četrdesmit centimetrus, kā arī jaunaudžu aizsardzības pret pārnadžiem līdzekli – repelentu.

Iespēja izsekot koku augšanai

Pēdējais apskates objekts bija bērzu – egļu plantāciju mežs, kurā 2018. gadā veikta izlases cirte – izzāģēti augšanā atpalikušie un bojātie bērzi. Lai saprastu, kā notiek palikušo bērzu un egļu pieaugšana resnumā, nogabalā ierīkots parauglaukums, kurā pirms trīs gadiem veikta desmit bērzu un egļu caurmēra uzmērīšana. Līdzīgi parauglaukumi ierīkoti arī citos demonstrējumu teritorijas plantāciju meža nogabalos. Atkārtota uzmērīšana notiks 2023. gada nogalē.

Uzmanīgākie saņem balvas

«Meža dienu» pasākums tradicionāli noslēdzās pie ugunskura. MKPC mežsaimniecības konsultante Inga Buša skolēniem bija sagatavojusi jautājumus par dienā redzēto. Atbildot pareizi, bija iespēja dabūt balvas. «Meža dienu» tradīciju «Pūpolos» plānot turpināt arī nākamajā gadā, sadarbībā ar Aizkraukles novada Mazzalves pamatskolu. Ja epidemioloģiskā situācija pieļaus, tad pavasarī, ja nē, tad visticamāk rudenī.

Raimonds Mežaks, MDT «Pūpoli» pārvaldnieks

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *