Sākums » Ierakstus ievietoja Meža Avīze (Lapa 93)
Līdzdalība pašvaldību meliorācijas sistēmu uzturēšanā

Līdzdalība pašvaldību meliorācijas sistēmu uzturēšanā

Valdībā apstiprināta kārtība, kādā risināmi jautājumi par pašvaldību un citu personu savstarpējiem norēķiniem koplietošanas meliorācijas sistēmu un pašvaldību nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā. Būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas aprēķina zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura zemes robežās atrodas meliorācijas sistēma, vai pēc savstarpējas vienošanās – kompetents sertificēts eksperts atbilstoši meliorācijas sistēmas sateces […]

Nosaka sodus par zemes neizmantošanu

Nosaka sodus par zemes neizmantošanu

Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā. Izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz uzlikt administratīvo sodu personai, kas pēc 2014. gada 1. novembra ir ieguvusi īpašumā lauksaimniecības zemi, taču neizmanto šo […]

Dabas aizsargi norāda uz pārkāpumu

Dabas aizsargi norāda uz pārkāpumu

jūlijā, Zemkopības ministrijā notika starpinstitūciju sanāksme, lai apspriestu iebildumus, kas saņemti par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2015.–2020. gadam projektu. Par šo dokumentu savus iebildumus sniegušas arī Latvijā vadošās dabas aizsardzības organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Pasaules dabas fonds, kā arī Vides konsultatīvā padome, kas apvieno 20 vides nevalstiskās organizācijas. […]

Meža kaitēkļu draudi

Meža kaitēkļu draudi

Meža kaitēkļu monitoringa programmas ietvaros š.g. I pusē konstatēti sekojoši meža veselības riski Latvijas mežos – pieaudzis egļu astoņzobu mizgrauža apdraudējums egļu audzēs, īpaši intensīva vaboļu lidošana novērota Jēkabpils rajonā. Teritoriāli paplašinājusies priežu rūsganās zāģlapsenes savairošanās Kurzemē un īpašu apdraudējumu priežu audzēm Daugavpils apkārtnē rada priežu audžu tīkllapsenes intensīvā savairošanās. Turpinās arī ozolu tinēja savairošanās […]

Jauna kārtība

Jauna kārtība

No 1. jūlija startu sākušas e–izsoles, kas būtiski maina izsoļu iepriekšējo kārtību. Izsoļu dalībnieki to laikā nav zināmi, potenciālajiem dalībniekiem ir vajadzīgs savs īpašs konts. Pirmie elektroniskās izsoles (e–izsoles) rīkos tiesu izpildītāji, pārdodot nekustamos īpašumus. Nākamgad šādā formā pārdošanu veiks arī maksātnespējas procesa administratori. Avots: db.lv, Māris Ķirsons

Diskutē par dabas aizsardzības plāniem

Diskutē par dabas aizsardzības plāniem

Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi dabas aizsardzības plānu izstrādi 15 īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ĪADT) Latvijā. Jūnijā Kurzemē notika vairāku dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu pirmās sanāksmes, kurās tika spriests par vairākiem dabas liegumiem. Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus un pieļaujamo saimniecisko darbību konkrētajai teritorijai. ĪADT dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika […]

Meža atjaunošanas, kopšanas un mežizstrādes izmaksas

Meža atjaunošanas, kopšanas un mežizstrādes izmaksas

Vidējās meža atjaunošanas izmaksas 2014. gadā Latvijā bija no 557 līdz 662 eiro uz vienu hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas. Salīdzinoši 2013. gadā tās bija no 566 līdz 630 eiro uz hektāru. Pērn vislielākās meža atjaunošanas vidējās izmaksas, kurās ietilpst augsnes sagatavošana, stādu un stādīšanas izmaksas, bija meža zemes trešās kvalitātes grupas* mežos...

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Atmežošanu visaktīvāk veic Pierīgā

Atmežošanu visaktīvāk veic Pierīgā

Atmežošana, kad meža zemei ir mainīts lietojuma veids, 2014. gadā visaktīvāk veikta Pierīgā – pērn Rīgas reģionālajā virsmežniecībā, atbildot uz pašvaldību 235 pieprasījumiem, ir izsniegti kompensācijas aprēķini par kopējo platību 56,72 hektāru un aprēķināti zaudējumi kopsummā par 561 904 euro. Atmežošanas kompensācijas valstij par izdevumiem, saistītiem ar atmežošanas izraisīto negatīvot seku novēršanu, pilnā apmērā ieskaita […]

Atbalsts meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai

Atbalsts meliorācijas sistēmu pārbūvei un atjaunošanai

Lauku atbalsta dienests uzsācis projektu iesniegumu pieņemšanu atbalsta pasākumam «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā». Projektu iesniegšanas 1.kārta fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām un pašvaldībām ir atvērta no 06.07. 2015. – 04.08.2015; savukārt valsts nozīmes meliorācijas sistēmu apsaimniekotājiem vai tiesiskajiem valdītājiem – no 06.07.2015.–30.12. 2015. vai līdz laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» publicētajam paziņojumam par […]

☂ Apaļkoksnes cenu apskats (1.07.–31.07.)

☂ Apaļkoksnes cenu apskats (1.07.–31.07.)

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Iepazīst mežu kopā ar SIA «Bergvik Skog»

Iepazīst mežu kopā ar SIA «Bergvik Skog»

  15. jūnijā Rēzeknes novada Feimaņu pagasta meža saimniecībā «Dzelzceļnieki» notika izglītojošā nodarbība «Iepazīsti mežu kopā ar SIA «Bergvik Skog»». Pasākumu organizēja SIA «Bergvik Skog», SIA «Meža īpašums», «ForestryAB», SIA «Skogssallskapet», SUSAB kopā ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MPKC) Rēzeknes nodaļu. Izzina mežu un dodas ekskursijā Feimaņu pamatskolas skolas direktore Aina Drikšņa: «15. jūnijā Rēzeknes […]

Meža Avīze Nr. 241 (07.2015.)

Meža Avīze Nr. 241 (07.2015.)