Sākums » Ierakstus ievietoja Meža Avīze (Lapa 92)
Atbalsts pašvaldības lauku ceļu būvei

Atbalsts pašvaldības lauku ceļu būvei

Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos». Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. Noteikumu projekts paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu izbūvi un pārbūvi atbilstoši teritorijas plānošanas […]

Izstrādās mācību materiālus meža īpašniekiem

Izstrādās mācību materiālus meža īpašniekiem

Latvijas meža īpašnieki kopā ar Somijas, Igaunijas un Slovēnijas meža nozares speciālistiem izstrādās visiem jaunajiem meža īpašniekiem internetā pieejamus mācību materiālus. Šajā kopīgajā projektā bez Latvijas meža īpašniekiem iesaistīsies arī Latvijas valsts Latvijas Valsts mežzinātnes institūts Silava, Somijas Tehniskā universitāte no Jiveskilas, Igaunijas Privāto meža īpašnieku centrs un Slovēnijas Mežsaimniecības institūts no Ljubljanas. Veicinās Eiropas […]

Meža Avīze Nr. 242 (08.2015.)

Meža Avīze Nr. 242 (08.2015.)

☂ AS «Latvijas valsts meži» aktīvi iesaistās meža zemju tirgū

☂ AS «Latvijas valsts meži» aktīvi iesaistās meža zemju tirgū

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem.

Euroforesteru konference šogad Latvijā

Euroforesteru konference šogad Latvijā

No 2. līdz 5. jūlijam Ratniekos, Līgatnes novadā notika trešā Euroforesteru konference «Atvērti meža apsaimniekošanas un koksnes produktu pētniecībai». Pasākumā piedalījās šīs maģistrantūras programmas absolventi, tagadējie meža nozares darbinieki no 14 valstīm, tomēr lielākais dalībnieku skaits bija no Baltijas jūras reģiona valstīm. Euroforesteru programma Euroforesteri ir Zviedrijas Lauksaimniecības Universitātes starptautiskās Euroforesteru maģistrantūras studiju programmas studenti […]

Koku stādījumi uzlabo ainavu

Koku stādījumi uzlabo ainavu

Pavasaris ir piemērots gadalaiks koku stādīšanai, bet vasara, lai iestādītos kokus apraudzītu. Papildus savu stādījumu apskatei ļoti vērtīgi ir iepazīties ar citu meža īpašnieku veikumu. «Meža Avīze» šoreiz viesojās Kocēnu novada Kocēnu pagasta «Baldiešās»,  pie meža īpašnieces Maijas Krūmiņas. Izmanto iegūto pieredzi Maija Krūmiņa savulaik strādājusi mežzinātnes institūtā «Silava». Mācījusies pie tā laika Latvijas mežkopības […]

☂ Mežs dod patvērumu pļavām un ganībām

☂ Mežs dod patvērumu pļavām un ganībām

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Kā atcelt mikrolieguma statusu?

☂ Kā atcelt mikrolieguma statusu?

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Vāc parakstus, lai atceltu aizliegumu

Vāc parakstus, lai atceltu aizliegumu

Tas, ka mežacūkas rada problēmas Rīgā ir pēdējā laika aktualitāte, bet laukos šo dzīvnieku postījumi nav nekas jauns. Tā, kā informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Praņevska, Vārkavas novada dome 25. maijā saņēma vairāku desmitu novada iedzīvotāju parakstītu iesniegumu par kritisko situāciju daudzās Vārkavas novada saimniecībās, ko ir izraisījuši meža dzīvnieku, respektīvi, mežacūku postījumi. Vēlas, […]

Krēsli no simtgadīgu priežu saknēm

Krēsli no simtgadīgu priežu saknēm

  Interesantas un elegantas mēbeles iespējams pagatavot no simtgadīgu purva priežu saknēm. Kūdras ieguves procesā no purva laukiem tiek vāktas saknes, starp kurām atrodams labs materiāls, kam pati daba piešķīrusi izliektas formas. Talantu attīsta strādājot Armands Vītols no saknēm prot pagatavot oriģinālas mēbeles, kurām līdzīgas Latvijā reti var atrast. Šī nodarbošanās viņam izvērtusies nevis par […]

Grozījumi publisko iepirkumu likumā

Grozījumi publisko iepirkumu likumā

gada 1. augustā stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, t.sk. grozījumi 8.2 pantā un 39.1 pantā attiecībā par pretendentu izslēgšanu no dalības iepirkumā. Būtiskākās izmaiņas paredz, ka gan pretendentam, gan personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, būs jānodrošina, ka to darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa […]

Noteikti sodi par nelikumīgi iegūtas koksnes darījumiem

Noteikti sodi par nelikumīgi iegūtas koksnes darījumiem

1.jūlijā ir stājušies spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kas nosaka sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Līdz šim LAPK jau bija noteikts sods par nelikumīgu koku ciršanu, taču nebija noteiktas sankcijas par regulas prasību pārkāpumiem attiecībā uz importētajiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem. Par nelikumīgi […]