Sākums » Ierakstus ievietoja Meža Avīze (Lapa 81)
☂ Kā atcelt mikrolieguma statusu?

☂ Kā atcelt mikrolieguma statusu?

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Vāc parakstus, lai atceltu aizliegumu

Vāc parakstus, lai atceltu aizliegumu

Tas, ka mežacūkas rada problēmas Rīgā ir pēdējā laika aktualitāte, bet laukos šo dzīvnieku postījumi nav nekas jauns. Tā, kā informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Praņevska, Vārkavas novada dome 25. maijā saņēma vairāku desmitu novada iedzīvotāju parakstītu iesniegumu par kritisko situāciju daudzās Vārkavas novada saimniecībās, ko ir izraisījuši meža dzīvnieku, respektīvi, mežacūku postījumi. Vēlas, […]

Krēsli no simtgadīgu priežu saknēm

Krēsli no simtgadīgu priežu saknēm

  Interesantas un elegantas mēbeles iespējams pagatavot no simtgadīgu purva priežu saknēm. Kūdras ieguves procesā no purva laukiem tiek vāktas saknes, starp kurām atrodams labs materiāls, kam pati daba piešķīrusi izliektas formas. Talantu attīsta strādājot Armands Vītols no saknēm prot pagatavot oriģinālas mēbeles, kurām līdzīgas Latvijā reti var atrast. Šī nodarbošanās viņam izvērtusies nevis par […]

Grozījumi publisko iepirkumu likumā

Grozījumi publisko iepirkumu likumā

gada 1. augustā stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, t.sk. grozījumi 8.2 pantā un 39.1 pantā attiecībā par pretendentu izslēgšanu no dalības iepirkumā. Būtiskākās izmaiņas paredz, ka gan pretendentam, gan personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, būs jānodrošina, ka to darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa […]

Noteikti sodi par nelikumīgi iegūtas koksnes darījumiem

Noteikti sodi par nelikumīgi iegūtas koksnes darījumiem

1.jūlijā ir stājušies spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kas nosaka sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Līdz šim LAPK jau bija noteikts sods par nelikumīgu koku ciršanu, taču nebija noteiktas sankcijas par regulas prasību pārkāpumiem attiecībā uz importētajiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem. Par nelikumīgi […]

Līdzdalība pašvaldību meliorācijas sistēmu uzturēšanā

Līdzdalība pašvaldību meliorācijas sistēmu uzturēšanā

Valdībā apstiprināta kārtība, kādā risināmi jautājumi par pašvaldību un citu personu savstarpējiem norēķiniem koplietošanas meliorācijas sistēmu un pašvaldību nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā. Būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas aprēķina zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura zemes robežās atrodas meliorācijas sistēma, vai pēc savstarpējas vienošanās – kompetents sertificēts eksperts atbilstoši meliorācijas sistēmas sateces […]

Nosaka sodus par zemes neizmantošanu

Nosaka sodus par zemes neizmantošanu

Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā. Izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz uzlikt administratīvo sodu personai, kas pēc 2014. gada 1. novembra ir ieguvusi īpašumā lauksaimniecības zemi, taču neizmanto šo […]

Dabas aizsargi norāda uz pārkāpumu

Dabas aizsargi norāda uz pārkāpumu

jūlijā, Zemkopības ministrijā notika starpinstitūciju sanāksme, lai apspriestu iebildumus, kas saņemti par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2015.–2020. gadam projektu. Par šo dokumentu savus iebildumus sniegušas arī Latvijā vadošās dabas aizsardzības organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Pasaules dabas fonds, kā arī Vides konsultatīvā padome, kas apvieno 20 vides nevalstiskās organizācijas. […]

Meža kaitēkļu draudi

Meža kaitēkļu draudi

Meža kaitēkļu monitoringa programmas ietvaros š.g. I pusē konstatēti sekojoši meža veselības riski Latvijas mežos – pieaudzis egļu astoņzobu mizgrauža apdraudējums egļu audzēs, īpaši intensīva vaboļu lidošana novērota Jēkabpils rajonā. Teritoriāli paplašinājusies priežu rūsganās zāģlapsenes savairošanās Kurzemē un īpašu apdraudējumu priežu audzēm Daugavpils apkārtnē rada priežu audžu tīkllapsenes intensīvā savairošanās. Turpinās arī ozolu tinēja savairošanās […]

Jauna kārtība

Jauna kārtība

No 1. jūlija startu sākušas e–izsoles, kas būtiski maina izsoļu iepriekšējo kārtību. Izsoļu dalībnieki to laikā nav zināmi, potenciālajiem dalībniekiem ir vajadzīgs savs īpašs konts. Pirmie elektroniskās izsoles (e–izsoles) rīkos tiesu izpildītāji, pārdodot nekustamos īpašumus. Nākamgad šādā formā pārdošanu veiks arī maksātnespējas procesa administratori. Avots: db.lv, Māris Ķirsons

Diskutē par dabas aizsardzības plāniem

Diskutē par dabas aizsardzības plāniem

Dabas aizsardzības pārvalde uzsākusi dabas aizsardzības plānu izstrādi 15 īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām (ĪADT) Latvijā. Jūnijā Kurzemē notika vairāku dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības grupu pirmās sanāksmes, kurās tika spriests par vairākiem dabas liegumiem. Dabas aizsardzības plāns nosaka nepieciešamos dabas aizsardzības pasākumus un pieļaujamo saimniecisko darbību konkrētajai teritorijai. ĪADT dabas aizsardzības plānus izstrādā noteiktam laika […]

Meža atjaunošanas, kopšanas un mežizstrādes izmaksas

Meža atjaunošanas, kopšanas un mežizstrādes izmaksas

Vidējās meža atjaunošanas izmaksas 2014. gadā Latvijā bija no 557 līdz 662 eiro uz vienu hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas. Salīdzinoši 2013. gadā tās bija no 566 līdz 630 eiro uz hektāru. Pērn vislielākās meža atjaunošanas vidējās izmaksas, kurās ietilpst augsnes sagatavošana, stādu un stādīšanas izmaksas, bija meža zemes trešās kvalitātes grupas* mežos...

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties