Sākums » Ierakstus ievietoja Meža Avīze (Lapa 79)
Top izmaiņas publisko iepirkumu likumā

Top izmaiņas publisko iepirkumu likumā

Jaunajā Publisko iepirkumu likumā (PIL)  tiek iestrādātas vairākas nozīmīgas izmaiņas attiecībā uz iepirkuma procedūru gan pasūtītājiem, gan piegādātājiem. Provizoriskais jaunā PIL pieņemšanas laiks ir nākamā gada aprīlis. Viena no problēmām, ar kuru iepirkumos nākas saskarties pasūtītājiem, ir ierobežota iespēja sliktas reputācijas dēļ izslēgt piegādātāju no iepirkuma procedūras. Tomēr reputācija nav viennozīmīgi pārbaudāms kritērijs. Līdz ar […]

VMD jauna informācijas sistēma

VMD jauna informācijas sistēma

Jau pērn 15. decembrī sākās pārejas periods, kad tika pārtraukta darbība iepriekšējā Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā MERSIS, un tika veikta datu migrācija uz jauno Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (VMD ĢIS), kuras darbību plānots uzsākt ar šā gada 7. janvāri. Turpmāk meža īpašnieku kontaktpersonām, kuri vienlaicīgi pārstāv vairākus meža īpašniekus vai biedrības, būs iespēja saņemt […]

Grib  ieviest administratīvo atbildību par zemes neizmantošanu

Grib ieviest administratīvo atbildību par zemes neizmantošanu

Saeimas Juridiskā komisija paudusi konceptuālu atbalstu izmaiņām Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz noteikt soda sankcijas personām, kuras pēc lauksaimniecības zemes iegādes neuzsāk šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā. Personām, kuras pēc 2014.gada 1.novembra iegādājušās īpašumā lauksaimniecības zemi, rakstveidā jāsniedz apliecinājums, ka šī zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā. Taču patlaban likums neparedz sankcijas gadījumā, ja tas […]

Kompensēs aprobežojumus sakaru pārbūves vai būvniecības dēļ

Kompensēs aprobežojumus sakaru pārbūves vai būvniecības dēļ

Zemes īpašnieks par sava īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu elektronisko sakaru pārbūves vai būvniecības dēļ varēs prasīt atlīdzību. Ar šādu nosacījumu papildināts Elektronisko sakaru likumu, ko galīgajā lasījumā pieņēma Saeima. Izmaiņas noteic, ka atlīdzību varēs prasīt, ja zemes īpašumu izmanto jauna elektronisko sakaru tīkla būvniecībai, kā arī, ja to pārbūvējot, palielinās zemes īpašuma platība, ko jau […]

Atbalsts infrastruktūras attīstībā

Atbalsts infrastruktūras attīstībā

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludinājis projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākumos: «Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās»; «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē»; «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā». Projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos notiks no 2016.gada 4.janvāra līdz 2016.gada 4.februārim. Apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā» pieejamais publiskais finansējums fiziskām personām, juridiskām personām, lauku saimniecībām […]

10,5 milj. € finansējums konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem

10,5 milj. € finansējums konsultāciju pakalpojumu sniedzējiem

Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma «Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi» apakšpasākumā «Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai». Noteikumu projekts izstrādāts, lai nodrošinātu iespēju lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē iesaistītajām personām saņemt individuālus konsultāciju pakalpojumus. Atbalsta pretendents jeb konsultāciju […]

Meža Avīze Nr. 246 (12.2015.)

Meža Avīze Nr. 246 (12.2015.)

Mežu ilgtspējība – uzmanības centrā

Mežu ilgtspējība – uzmanības centrā

  Meži spēlē nenovērtējamu lomu, risinot daudzus šodienas izaicinājumus. Tas bija viens no plaši pieņemtiem un atzītiem secinājumiem, kad Eiropas Parlamenta deputāti, meža īpašnieku pārstāvji un citi ar mežu saistīti pārstāvji  apmainījās viedokļiem ar Phil Hogan, zemkopības un lauku attīstības komisāru, brokastu sanāksmē Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Uzsver ietekmi uz klimata pārmaiņām gada 25. novembrī, gandrīz […]

☂ Apstiprināta ciršanas tāme valsts mežos 2016.–2020. gadam

☂ Apstiprināta ciršanas tāme valsts mežos 2016.–2020. gadam

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Meža īpašnieki var sākt gatavot pārskatus

☂ Meža īpašnieki var sākt gatavot pārskatus

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Par godu valsts simtgadei sēj ozolzīles

Par godu valsts simtgadei sēj ozolzīles

Mūsu laikrakstā jau rakstījām par aicinājumu stādīt Latvijas spēka kokus – ozolus. Un šī ierosme gūst atsaucību. Šī gada oktobrī, novembrī piecās Latvijas vietās – Kuldīgā, Cēsīs, Ikšķilē, Tērvetē un Baltinavā tika uzsākta jauna tautas akcija – «Ozolu stāsti», kuras ietvaros rīkoja ozola zīļu vākšanas talku, pēc kuras daļa no dižozolu zīlēm tika iesētas speciālā […]

Simtozolu meži simtgadu Latvijai!

Simtozolu meži simtgadu Latvijai!

Rugāju novada vidusskolā 30. oktobrī tika atklāta akcija «Simtozolu meži simtgadu Latvijai!». Akcijas mērķis ir iesaistīt vismaz 100 jauniešus, kas vāks zīles un stādīs ozolu stādus Latvijas mežos, veidojot ozolu birzis vai alejas vismaz 100 vietās ar vismaz 100 ozoliem katrā par godu Latvijas Valsts neatkarības simtajai gadadienai. Spēka, izturības un ilgmūžības simbols Akcijas «Simtozolu […]