Sākums » Ierakstus ievietoja Meža Avīze (Lapa 79)
Koksne – Latvijas eksportprece Nr. 1

Koksne – Latvijas eksportprece Nr. 1

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2015. gada 10 mēnešos, salīdzinot ar 2014. gada atbilstošo periodu, rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 3,4 %. Lielākais ražošanas apjoma pieaugums apstrādes rūpniecībā bija metālu ražošanas nozarē, datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē (par 40 %), bet mēbeļu ražošanas nozarē par 13,5 % un kokapstrādē par 6,3 […]

Somijā testē 104 tonnu smagu koksnes transporta automašīnu

Somijā testē 104 tonnu smagu koksnes transporta automašīnu

«Eiropas valsts mežu apsaimniekotāju asociācija» (EUSTAFOR), kuras aktīva dalībniece ir arī AS «Latvijas valsts meži», regulāri apkopo organizācijas biedru ziņojumus par aktualitātēm. Pērn, piemēram, Somijā testa braucienus uzsākusi Eiropā lielākā koksnes transporta automašīna, kuras kopējās masas un kravas svars sasniedz 104 tonnas. Šobrīd Somijā atļauts pārvietoties transportlīdzekļiem, kas nepārsniedz 76 tonnu svaru, Zviedrijā no šī […]

Ieviesīs administratīvo atbildību par zemes neizmantošanu

Ieviesīs administratīvo atbildību par zemes neizmantošanu

Saeima pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot soda sankcijas personām, kuras pēc lauksaimniecības zemes iegādes neuzsāk šīs zemes izmantošanu lauksaimnieciskajā ražošanā. Personām, kuras pēc 2014.gada 1.novembra iegādājušās īpašumā lauksaimniecības zemi, rakstveidā jāsniedz apliecinājums, ka šī zeme tiks izmantota lauksaimnieciskajā darbībā. Taču patlaban likums neparedz sankcijas gadījumā, ja tas nenotiek. Likumprojekts paredz: ja […]

Atzīstot pārkāpumu, būs mazāks sods

Atzīstot pārkāpumu, būs mazāks sods

Tas, kurš atzīst sevi par vainīgu un savlaicīgi samaksā sodu, maksā mazāk – šādu principu paredz izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, ko Saeimas Juridiskā komisija atbalstīja trešajā galīgajā lasījumā. Likuma izmaiņas paredz – ja persona atzīst savu vainu un apņemas naudas sodu brīvprātīgi samaksāt 15 dienu laikā, amatpersona var pieņemt lēmumu samazināt naudas sodu par […]

☂ Mežizstrādes līderi

☂ Mežizstrādes līderi

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Apaļkoksnes cenu apskats (1.01.–31.01.)

☂ Apaļkoksnes cenu apskats (1.01.–31.01.)

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Meža Avīze Nr. 247 (1.2016.)

Meža Avīze Nr. 247 (1.2016.)

Vai kailcirtes baltalkšņu audzēs atrisinās ūdenstilpju problēmas?

Vai kailcirtes baltalkšņu audzēs atrisinās ūdenstilpju problēmas?

Pēc Aizsargjoslu likuma grozījumiem meža īpašnieks baltalkšņu audzēs var saņemt apliecinājumu koku ciršanai kailcirtē, tomēr obligāti tā nav jāveic. Meža īpašnieks ciršanu var veikt pakāpeniski, periodiski izcērtot daļu no mērķa caurmēru sasniegušajiem vai bojātajiem kokiem. Līdz šim, strādājot virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās ar izlases cirtēm, bija jāņem vērā, ka koku ciršanu drīkst veikt līdz noteiktai šķērslaukuma […]

☂ Cik labvēlīgs nozarei būs 2016. gads?

☂ Cik labvēlīgs nozarei būs 2016. gads?

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Kādi ceļi ejami Latvijas izaugsmes virzienā?

Kādi ceļi ejami Latvijas izaugsmes virzienā?

Jau šodien Vācijā, Austrijā un Šveicē cilvēki arvien vairāk izvēlas dabiskus produktus ne tikai pārtikai, bet arī visās citās jomās. Mēbeles tagad ir vienīgi no koka. Un tie, kas to var atļauties, arī savas mājas un mitekļus ceļ no koka. Austrijā nupat uzcelta 24-stāvīga koka daudzdzīvokļu māja.   Šodienas izaugsmes fons –  pakalpojumi un ražošana […]

☂ Eksperimentē, atzarojot ozolus

☂ Eksperimentē, atzarojot ozolus

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Apaļkoksnes cenu apskats (1.12.–31.12.)

☂ Apaļkoksnes cenu apskats (1.12.–31.12.)

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties