Sākums » Ierakstus ievietoja Meža Avīze (Lapa 77)
☂ AS «Latvijas valsts meži» aktīvi iesaistās meža zemju tirgū

☂ AS «Latvijas valsts meži» aktīvi iesaistās meža zemju tirgū

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem.

Euroforesteru konference šogad Latvijā

Euroforesteru konference šogad Latvijā

No 2. līdz 5. jūlijam Ratniekos, Līgatnes novadā notika trešā Euroforesteru konference «Atvērti meža apsaimniekošanas un koksnes produktu pētniecībai». Pasākumā piedalījās šīs maģistrantūras programmas absolventi, tagadējie meža nozares darbinieki no 14 valstīm, tomēr lielākais dalībnieku skaits bija no Baltijas jūras reģiona valstīm. Euroforesteru programma Euroforesteri ir Zviedrijas Lauksaimniecības Universitātes starptautiskās Euroforesteru maģistrantūras studiju programmas studenti […]

Koku stādījumi uzlabo ainavu

Koku stādījumi uzlabo ainavu

Pavasaris ir piemērots gadalaiks koku stādīšanai, bet vasara, lai iestādītos kokus apraudzītu. Papildus savu stādījumu apskatei ļoti vērtīgi ir iepazīties ar citu meža īpašnieku veikumu. «Meža Avīze» šoreiz viesojās Kocēnu novada Kocēnu pagasta «Baldiešās»,  pie meža īpašnieces Maijas Krūmiņas. Izmanto iegūto pieredzi Maija Krūmiņa savulaik strādājusi mežzinātnes institūtā «Silava». Mācījusies pie tā laika Latvijas mežkopības […]

☂ Mežs dod patvērumu pļavām un ganībām

☂ Mežs dod patvērumu pļavām un ganībām

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
☂ Kā atcelt mikrolieguma statusu?

☂ Kā atcelt mikrolieguma statusu?

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem....

Šis saturs ir pieejams tikai Abonentiem.
Pieslēgties Reģistrēties
Vāc parakstus, lai atceltu aizliegumu

Vāc parakstus, lai atceltu aizliegumu

Tas, ka mežacūkas rada problēmas Rīgā ir pēdējā laika aktualitāte, bet laukos šo dzīvnieku postījumi nav nekas jauns. Tā, kā informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Maija Praņevska, Vārkavas novada dome 25. maijā saņēma vairāku desmitu novada iedzīvotāju parakstītu iesniegumu par kritisko situāciju daudzās Vārkavas novada saimniecībās, ko ir izraisījuši meža dzīvnieku, respektīvi, mežacūku postījumi. Vēlas, […]

Krēsli no simtgadīgu priežu saknēm

Krēsli no simtgadīgu priežu saknēm

  Interesantas un elegantas mēbeles iespējams pagatavot no simtgadīgu purva priežu saknēm. Kūdras ieguves procesā no purva laukiem tiek vāktas saknes, starp kurām atrodams labs materiāls, kam pati daba piešķīrusi izliektas formas. Talantu attīsta strādājot Armands Vītols no saknēm prot pagatavot oriģinālas mēbeles, kurām līdzīgas Latvijā reti var atrast. Šī nodarbošanās viņam izvērtusies nevis par […]

Grozījumi publisko iepirkumu likumā

Grozījumi publisko iepirkumu likumā

gada 1. augustā stājas spēkā grozījumi Publisko iepirkumu likumā, t.sk. grozījumi 8.2 pantā un 39.1 pantā attiecībā par pretendentu izslēgšanu no dalības iepirkumā. Būtiskākās izmaiņas paredz, ka gan pretendentam, gan personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, būs jānodrošina, ka to darbinieku vidējā stundas tarifa likme nav zemāka par 80% no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa […]

Noteikti sodi par nelikumīgi iegūtas koksnes darījumiem

Noteikti sodi par nelikumīgi iegūtas koksnes darījumiem

1.jūlijā ir stājušies spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kas nosaka sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Līdz šim LAPK jau bija noteikts sods par nelikumīgu koku ciršanu, taču nebija noteiktas sankcijas par regulas prasību pārkāpumiem attiecībā uz importētajiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem. Par nelikumīgi […]

Līdzdalība pašvaldību meliorācijas sistēmu uzturēšanā

Līdzdalība pašvaldību meliorācijas sistēmu uzturēšanā

Valdībā apstiprināta kārtība, kādā risināmi jautājumi par pašvaldību un citu personu savstarpējiem norēķiniem koplietošanas meliorācijas sistēmu un pašvaldību nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā. Būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas aprēķina zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, kura zemes robežās atrodas meliorācijas sistēma, vai pēc savstarpējas vienošanās – kompetents sertificēts eksperts atbilstoši meliorācijas sistēmas sateces […]

Nosaka sodus par zemes neizmantošanu

Nosaka sodus par zemes neizmantošanu

Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz soda sankcijas personām, kuras atbilstoši likuma «Par zemes privatizāciju lauku apvidos» regulējumam iegādāto lauksaimniecības zemi neizmanto lauksaimnieciskajā darbībā. Izmaiņas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredz uzlikt administratīvo sodu personai, kas pēc 2014. gada 1. novembra ir ieguvusi īpašumā lauksaimniecības zemi, taču neizmanto šo […]

Dabas aizsargi norāda uz pārkāpumu

Dabas aizsargi norāda uz pārkāpumu

jūlijā, Zemkopības ministrijā notika starpinstitūciju sanāksme, lai apspriestu iebildumus, kas saņemti par Meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādņu 2015.–2020. gadam projektu. Par šo dokumentu savus iebildumus sniegušas arī Latvijā vadošās dabas aizsardzības organizācijas – Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība un Pasaules dabas fonds, kā arī Vides konsultatīvā padome, kas apvieno 20 vides nevalstiskās organizācijas. […]