Atjaunos 20 aizsargājamos biotopus

Dabas aizsardzības pārvalde līdz 2023. gada beigām kopā ar AS «Latvijas valsts meži», VSIA «Latvijas Valsts ceļi», vairāk kā 10 pašvaldībām un privāto zemju īpašniekiem, plāno atjaunot aizsargājamos biotopus un radīt piemērotus apstākļus sugu dzīvotņu ilgtspējīgai pastāvēšanai vairāk nekā 40 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā.

Biotopu atjaunošana plānota īpaši aizsargājamās dabas teritorijās visā Latvijā, piemēram, dabas liegumā «Lielupes grīvas pļavas», dabas parkā «Abavas senleja», dabas liegumos «Randu pļavas», «Vecdaugava» un «Ziemeļu purvi», Grīņu dabas rezervātā, dabas liegumā «Ances purvi un meži», Gaujas, Slīteres, Ķemeru un Rāznas Nacionālajos parkos un vēl 20 aizsargājamās dabas teritorijās, vienā mikroliegumā un 13 īpaši aizsargājamās alejās. Projekta kopējais budžets plānots 3,52 miljonu EUR apmērā un 85% no tā finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *