Atbalsts Natura 2000

No 27. aprīļa līdz 15. jūnijam (ar atbalsta apjoma samazinājumu līdz 26. jūnijam) meža īpašnieki var pieteikties kompensācijas maksājumam par Natura 2000 meža teritorijām. Lai pieteiktos maksājumam, atbalsta pretendentam Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS)  jāaizpilda un jāiesniedz Ģeotelpiskais iesniegums.

Atbalsttiesīgā platība ir meža zeme (izņemot purvu), kas:

• iekļauta Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) sarakstā atbilstoši likumam «Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām»;

• atrodas mikroliegumā, kurš noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu.

Atbalstu var saņemt, ja pieteiktā meža zemes platībā ir inventarizēta un dati ir iekļauti Meža valsts reģistrā ne vēlāk kā līdz 01.03.2023.

Atbalsttiesīgās meža zemju platības kritēriji:

• viena lauka platība ir vismaz 0,1 ha un kopējā atbalstam pieteiktā platība ir vismaz 1 ha;

• uz 01.03.2023. ir spēkā kāds no šādiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem:

• aizliegta mežsaimnieciskā darbība;

• aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte;

• aizliegta galvenā cirte;

• aizliegta kailcirte.

Vēršam uzmanību, ka šogad atbalsta likmes ir palielinātas:

• aizliegta mežsaimnieciskā darbība, aizliegta galvenā cirte un kopšanas cirte – 196 EUR/ha;

• aizliegta galvenā cirte – 145 EUR/ha;

• aizliegta kailcirte – 52 EUR/ha.

Plašāka informācija pieejama LAD mājas lapā: https://www. lad.gov.lv/lv/katalogs/kompensacijas-maksajums-par-natura-2000-meza-teritorijam-nim-2023g

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *