Atbalsts kooperatīvajām sabiedrībām

Valdība apstiprinājusi grozījumus ES atbalsta piešķiršanas kārtībā pasākumam «Ražotāju grupu un organizāciju izveide», precizējot nosacījumus atbalsta apmēra aprēķināšanai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām. Noteikumi noteic, ka pirmajā pieteikšanās gadā tie ir 10 procenti no konkrētajā gadā sabiedrības pārdotās biedru saražotās lauksaimniecības vai mežsaimniecības produkcijas gada apjoma vērtības. Ja atbalsta pretendents uz atbalstu pieteicies otrajā, trešajā, ceturtajā vai piektajā gadā no dienas, kad tas pirmo reizi ieguvis atbilstības statusu, tad atbalsta lielums katrā nākamajā gadā saruks par 2 procentiem no sabiedrības pārdotās biedru saražotās produkcijas gada apjoma vērtības.

Noteikumu grozījumi paredz arī  atbalsta apmēra proporcionālu samazināšanu, paredzot, ka tas jāsamazina proporcionāli to biedru skaitam, kuriem piešķirts atbalsts kā citas sabiedrības biedram attiecīgajā nozarē. Grozījumi paredz iespēju kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniegt grozījumus biznesa plānā.

Atbilstīgajām lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kuras var pretendēt uz vienreizēju atbalsta maksājumu līdz 4270 eiro, noteikumi precizē, ka vidējo lauksaimniecības vai mežsaimniecības preču un pakalpojumu apgrozījumu starp sabiedrību un vienu tās biedru piemēro tikai pirmajā pieteikšanās gadā, lai neierobežotu sabiedrību izaugsmi.

Attiecināmās izmaksas papildinātas ar jaunām pozīcijām – «laboratorisko izmeklējumu izmaksas» un «specializēto transportlīdzekļu aprīkojuma iegāde», lai kooperatīvā sabiedrība varētu iegādāties ikdienas darbā nepieciešamo speciālo aprīkojumu, kā arī precizēts datums, līdz kuram jāiesniedz samaksu apliecinošu dokumentu kopijas.

Noteikumi papildināti ar jaunu normu, kas regulē rīcību situācijā, ja atbilstīgā lauksaimniecības un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība ir saņēmusi vienreizējo maksājumu (līdz 4270 eiro) un uzsākusi biznesa plāna īstenošanu, pirms tā ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par atbalsta piešķiršanu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā «Ražotāju grupu un organizāciju izveide». Šādā situācijā kooperatīvajai sabiedrībai uzsāktais biznesa plāns būs jāīsteno par saviem finanšu līdzekļiem.

Avots: Zemkopības ministrija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *