Atbalstīs inovācijas projektus

Valdība 24. oktobrī apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto kārtību valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanai pasākumā «Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai».  Atbalstam var pieteikties Eiropas Inovāciju partnerības (EIP) darba grupa, kas veido jaunu sadarbību starp vismaz trim dažādiem partneriem, no kuriem vismaz viens ir lauksaimnieks vai mežsaimnieks un kuras savstarpēji nav saistītas.

EIP darba grupu var veidot no šādiem partneriem: lauksaimnieks, mežsaimnieks, lauksaimniecības produktu pārstrādātājs, lauksaimniecības, mežsaimniecības vai lauksaimniecības produktu pārstrādes nozares nevalstiskā organizācija vai kooperatīvu pārstāvis, konsultants, pētniecības organizācija, tostarp students, vai cita inovācijā ieinteresētā persona.

Pasākumā tiek atbalstīti divu veidu projekti, kuros paredz jaunus risinājumus nozarē vai jaunus risinājumus saimniecībā. Nozares līmeņa projektiem kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 300 tūkst. eiro, piemērojot atbalsta intensitāti līdz 90%, savukārt saimniecību līmenī – 100 tūkst. eiro, piemērojot atbalsta intensitāti līdz 70 procentiem. Maksimālais projekta īstenošanas termiņš ir pieci gadi, bet ne ilgāk kā līdz 2029. gada 30. jūnijam.

Jaunajā plānošanas periodā inovācijas projektiem ir mainīta vērtēšanas kārtība: visu vērtēšanas procesu veiks Lauku atbalsta dienests, tas nozīmē, ka atbalsta pretendentam EPS sistēmā jāiesniedz detalizēti sagatavots projekta iesniegums. Projektu iesniegumu pieņemšanas kārta plānota nākamā gada sākumā.

Noteikumi paredz ieviest Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023.–2027. gadam ieguldījumu atbalstu inovācijas projektu īstenošanai. Šajā plānošanas periodā tam atvēlēts 17,5 miljonu eiro finansējums no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

Noteikumi «Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē «Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības darba grupu projektu īstenošanai» atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā 2023.–2027. gada plānošanas periodam» stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *