AS «Latvijas valsts meži» pusgada peļņa – 49,2 miljoni eiro

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) padome ir izskatījusi uzņēmuma darba rezultātus šī gada pirmajos sešos mēnešos, kuros LVM ieņēmumi bija 173,7 miljoni eiro, bet peļņa pirms nodokļiem – 49,2 miljoni eiro.

Peļņas rādītājs par 25,9 miljoniem pārsniedz iepriekš apstiprināto pusgada plānu, bet ieņēmumi plānu pārsniedz par 15,7 miljoniem.

Intensīvi atjauno mežu platības

LVM šogad izmantoja labvēlīgos laika apstākļus un jau martā uzsāka mežaudžu stādīšanu, pirmajā pusgadā atjaunojot 10,5 tūkstošu ha meža platību. Salīdzinājumam, atjaunotā meža platība ir gandrīz 15 tūkstošu standarta futbola laukumu lielumā. Savukārt, mērķtiecīga jaunaudžu kopšana veikta 17,6 tūkstošu ha platībā.

LVM piemēro darbību pandēmijas apstākļos

LVM piemēroja savu darbību un gada otrajā ceturksnī mežistrādi veica galvenokārt mizgraužu bojātu skuju koku cirsmās, bet iepriekš sagatavotie apaļkoksnes produkti tika izvesti no meža, lai samazinātu skuju koku sortimentu atlikumus un ierobežotu kaitēkļu vairošanos.

Pieaug stādu pārdošanas apjomi, mazāk pārdotas šķeldas

Šī gada pirmajā pusgadā pieauga meža koku stādu pārdošanas apjomi, kas sasniedza 51,2 miljonus vienību, par 3,3 miljoniem pārsniedzot  apstiprināto pusgada plānu.

Savukārt, šķeldu pārdošanas ieņēmumi kritās par 133 tūkstošiem eiro nelabvēlīgas tirgus konjunktūras rezultātā, proti, tirgū bija pieejama lētas šķeldas no Baltkrievijas, kas samazināja to tirgus cenu Latvijā. Šajos apstākļos LVM samazināja šķeldu realizācijas apjomu.

Investīciju darbība atbilst plāniem

2020. gada pirmajā pusgadā uzņēmums attīstībā investēja 23,8 miljonus eiro. Investīcijas galvenokārt veiktas meža infrastruktūrā – meža ceļu un tiltu būvniecībā, kā arī meža meliorācijas sistēmu atjaunošanā. Šī gada pirmajos sešos mēnešos apstiprināti meža ceļu būvprojekti 141 km apjomā, bet ekspluatācijā nodoti 39 km meža ceļu.

Uzsākts būtisks vides aizsardzības projekts

Lai uzlabotu virszemes ūdeņu kvalitāti riska ūdensobjektos Latvijā, LVM pirmajā pusgadā uzsāka LIFE projekta «Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai» («LIFE GoodWater IP») 2020.–2028.) īstenošanu. Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti, izstrādājot, Latvijas apstākļiem adaptējot un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus.

Jauna izglītības iniciatīva pandēmijas apstākļos un izpētes projekti

Lai sniegtu bērniem iespēju izzināt mežu, mācoties attālināti ārkārtas situācijas laikā, LVM skolām sarūpēja elektroniski pieejamus materiālus par mežu, tādejādi papildinot jau esošo mācību līdzekļu klāstu jebkura vecuma bērniem.

Līdztekus pirmajā pusgadā uzņēmums turpināja izpēti dažādos virzienos, piemēram, tika pilnveidota bērza audzēšanas prakse, pētīta meža un mežsaimniecības loma klimata pārmaiņu mazināšanā, veikta sakņu trupes izplatību ierobežojošo faktoru izpēte, kā arī īstenota virkne citu nozīmīgu mežsaimniecības ietekmes un attīstības jautājumu izzināšana.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *