AS «Latvijas valsts meži» nepieciešami darba veicēji enerģētiskās koksnes ražošanai

AS «Latvijas  valsts meži» (LVM) 20. augustā izsludinājusi jaunu iepirkumu konkursu.

Līdz 2019. gada 23. septembra plkst. 14:00. elektroniski iespējams iesniegt piedāvājumu jaunajam AS «Latvijas  valsts meži» iepirkumu konkursam: «Mašinizēta enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošanas pakalpojumu sniegšana no 2019. gada līdz 2023. gadam, slēdzot vispārīgo vienošanos.»

Kāpēc radās vajadzība pēc šādu pakalpojumu iepirkuma?

LVM valdījumā nonāk zemes, kuras dažkārt aizņem mazproduktīvas audzes un krūmāji. Uzņēmums kā rūpīgs saimnieks šajās platībās nodrošina kvalitatīvu un augstražīgu mežaudžu ieaudzēšanu. Lai to izdarītu, nepieciešams apaugumu novākt un to lietderīgi izmantot enerģijas ražošanai, dodot pienesumu atjaunojamo resursu izmantošanai.

Līdzīga situācija ir ar grāvju un ceļu trasēm, kur veicot ikdienas uzturēšanas darbus, tiek novākts apaugums. Bieži vien apaugums ir sasniedzis dimensijas, no kurām ir iespēja iegūt enerģētisko šķeldu, kas ir pieprasīta tirgū kā zaļā enerģija.

Jaunais pakalpojumu iepirkums paredz, ka enerģētiskās koksnes un kokmateriālu ražošana tiks veikta novācot apaugumu no meliorācijas grāvju trasēm, ceļa trasēm, lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, izvācot pamežu pirms atjaunošanas cirtēm, kā arī izstrādājot tievu dimensiju kopšanas cirtes.

Vai tas ir kaut kas jauns?

Kā pastāstīja LVM šķeldu ražošanas vadītājs Jānis Pētersons, līdz šim enerģētiskās  koksnes sagatavošanā tika nodarbināti tikai harvesteri ar dažāda veida darba galvām, jo darbi tika veikti arī kopšanas cirtēs, kur bija vajadzīga atbilstoša meža tehnika un kvalifikācija.

«Taču, ja objekts ir lauksaimniecības zeme vai grāvju trase, tad no biznesa viedokļa nav nepieciešams izmantot specializētas meža mašīnas un darbiniekus ar meža mašīnu operatoru kvalifikāciju, tāpēc LVM nolēma meklēt sadarbības partnerus – uzņēmējus, kas varētu šos darbus veikt ar tehniku, kas līdz šim netika izmantota meža darbos,» norāda Jānis Pētersons.

Skatoties līdzšinējo LVM pieredzi, ir dažādi risinājumi enerģētiskās koksnes ražošanai. Piemēram, izmantot ekskavatorus vai forvarderus, kurus var aprīkot ar kniebējgalvu.

Līdzšinējā LVM sadarbības partneru pieredze rāda, ka šādā veidā var samazināt enerģētiskās koksnes sagatavošanas izmaksas. Gan ekskavatora, gan forvardera iegādes un uzturēšanas izmaksas ir zemākas salīdzinājumā ar harvestera izmaksām. Piemēram, ar forvarderu var veikt divus darbus – sagatavot enerģētisko koksni, ar satveršanas nažiem iecelt kravas nodalījumā un pievest krautuvē šķeldotājam pieejamā vietā.

Cik sarežģīti vai viegli aprīkot tehnikas vienību ar kniebējgalvu?

«Kā jebkuras tehnikas pārveidē ir nepieciešamas zināšanas, bet to ar salīdzinoši vienkāršiem risinājumiem var izdarīt ekskavatora kausa vai forvardera satveres mehānisma vietā uz manipulatora uzstādot kniebējgalvu.

Pārveidojot forvarderu visas funkcijas tiek kontrolētas ar kausa atvēršanas – aizvēršanas mehānismu. Kniebjot kociņus, kniebējgalvas savācējā tiek veidots sainītis, kuru pēc tam ieceļ forvardera kravas nodalījumā, lai transportētu uz enerģētiskās koksnes krautuvi, kur vēlāk tiks veikta šķeldošana.

Tirgū ir pieejamas dažādu tehnisko risinājumu kniebējgalvas, kuru cenas svārstās ļoti plašā diapazonā. Katrs uzņēmējs var izvēlēties atbilstošāko, ņemot vērā kniebējgalvas darba ražīgumu, atbilstību tehnikai un izmaksas,» skaidro LVM šķeldu ražošanas vadītājs Jānis Pētersons.

No LVM puses ir svarīgi, lai tiktu nodrošināta kvalitātes prasībām atbilstoša enerģētiskā koksne, kas nepieļauj dažādu piemaisījumu nokļūšanu šķeldā. Piemēram, kniebējgalva ar stacionāro nazi praksē ir pierādījusi, ka ražo netīrāku enerģētisko koksni, jo mazie kociņi un krūmiņi bieži tiek izrauti ar visām saknēm. Savukārt kniebējgalva ar kustīgiem nažiem nokniebj enerģētisko koksni kvalitatīvāk un tīrāk, nepieļaujot augsnes piemaisījums, kas palielina pelnu procentu gala produktā – šķeldā.

Kādus pakalpojuma sniedzējus gaida?

Izsludinot jauno iepirkumu, LVM pretendentus gaida no dažādām nozarēm. LVM gaida zemniekus un būvniekus, kuriem ir ekskavatori, kurus var aprīkot ar kniebējgalvām apauguma novākšanai. Konkursā aicināti pieteikties arī uzņēmēji, kuri šobrīd ir LVM sadarbības partneri augsnes sagatavošanā un meža infrastruktūras darbos.

Vispārīgās vienošanās ietvaros būs arī objekti, kuros nepieciešama audžu kopšana. Šajos gadījumos būs nepieciešama meža tehnika un atbilstošas kvalifikācijas darbinieki.

LVM ir ieinteresēti sadarboties ar dažāda profila uzņēmumiem, piemēram, tiem, kuri ar ekskavatoriem sagatavo augsni pacilu veidā. Uzstādot tiem kniebējgalvas, tie būtu noslogoti ar apauguma novākšanu periodā, kad augsne netiek gatavota.

Vispārīgās vienošanās ietvaros, slēdzot līgumus par konkrētiem darbiem, LVM noteiks gan tehniskās prasības, gan citas prasības, kas atbilst veicamo darbu specifikai. Uzņēmēji, kuri būs vispārīgās vienošanās dalībnieki, atbilstoši savām iespējām, varēs izvēlēties iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu par konkrēto darbu veikšanu.

Jāpiezīmē, ka veicot darbus mežā operatora kabīnei jāatbilst darba drošības noteikumiem, ko nosaka Latvijas normatīvie akti par darba drošību.

Kas ir svarīgākais, piesakoties konkursā ?

Pretendēt uz tiesībām slēgt vispārīgo vienošanos var uzņēmējs, kura tiesiskā turējumā uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir vismaz 1 (viena) tehnikas vienība enerģētiskās koksnes sagatavošanai – kāpurķēžu ekskavators (masa nav mazāka par 7 000 kg), harvesters vai forvarders, kuru var aprīkot ar enerģētiskās koksnes sagatavošanas darba galvu.

Ko uzņēmējs iegūs, piedaloties konkursā?

Iegūs sadarbības partneri – LVM, slēdzot vispārīgo vienošanos, kas dos pamatu slēgt līgumus par konkrētiem darbiem,  atbilstoši uzņēmuma iespējām un konkurētspējai.

Vispārīgā vienošanās paredz pretendentu loka atlasi, uzreiz līgumi vēl netiek slēgti. Tiek izvērtēti pretendentu pieteikumi, kuriem jāatbilst minimālajām prasībām, kas paredz, ka pakalpojuma sniedzējam jābūt vismaz vienai tehnikas vienībai. Pirms līguma slēgšanas vispārīgās vienošanās dalībniekiem tiks nosūtīts uzaicinājums, kurā raksturosim līguma ietvaros paredzamo darbu apjomu, izvietojumu teritorijā un specifiskās prasības. Pēc tam tiks izvērtēti piedāvājumu atbilstība iepriekš noteiktajām prasībām un slēgti līgumi ar saimnieciski izdevīgākajiem piedāvājumiem, kas balstās uz zemāko cenu.

Cik ilgi vēl var pieteikties uz konkursu?

Piedāvājumi jāiesniedz tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 2019. gada 23. septembra plkst. 14:00. Konkursa nolikums pieejams EIS tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv, e-konkursu apakšsistēmā. LVM kontaktpersona: LVM šķeldu ražošanas vadītājs Jānis Pētersons, tālrunis 29123518.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *