AS «Latvijas valsts meži» aktivitātes nodrošina godīgu uzņēmējdarbību un konkurenci

 

Meža nozarē veiksmīgi darbojas AS «Latvijas valsts meži» izvirzītā iniciatīva – degvielas legalitātes kontrole mežizstrādes pakalpojumu tirgū. Situācijas sakārtošana, ierobežojot uzņēmumu iespējas darboties pelēkās ekonomikas zonā, ļauj pakalpojumu sniedzējiem ne tikai strādāt efektīvāk, bet nodrošina arī godīgas konkurences apstākļus.

Meža mašīnām – dīzeļdegviela bez akcīzes nodokļu atvieglojuma

Pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā tiem kas sniedz savus pakalpojums  «AS «Latvijas valsts meži» (LVM),  ir jāveic legāla, godīga uzņēmējdarbība un darbības rezultātā jāspēj pelnīt, taču tas ir iespējams, tikai strādājot efektīvi un godīgas konkurences apstākļos,» uzsver LVM Koksnes produktu ražošanas un piegādes direktors Andris Balodis. Tādēļ jau 2016. gada aprīlī aizsākusies AS «Latvijas valsts meži» sadarbība ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), lai novērstu iespējamu bezakcīzes vai nezināmas izcelsmes degvielas izmantošanu mežizstrādes, augsnes sagatavošanas un koksnes produktu transportā, kā arī ceļu un meliorāciju sistēmu būves pakalpojumu sniedzēju tehnikā. AS «Latvijas valsts meži» ir pārliecināti, ka pakalpojumu sniedzēji ar šādām nelikumībām nenodarbojas, tomēr, ja nu kādam kāja ir paslīdējusi, šis ir īstais brīdis laboties.  LVM mērķis ir  dot signālu nozarei, lai šādus pārkāpumus nepieļautu.

Dīzeļdegvielu, kurai tiek piemērots akcīzes nodokļu atvieglojums, saskaņā ar spēkā esošo Latvijas likumdošanu, drīkst izmantot vienīgi lauksaimniecības zemes apstrādei un produkcijas ražošanai, apkurei, kā arī citos «Likumā par akcīzes nodokli» noteiktos gadījumos. Meža mašīnām, kas veic apaļo kokmateriālu un šķeldu ražošanu, nodrošina apaļo kokmateriālu un šķeldu pievešanu līdz krautuvei, nodrošina risu līdzināšanu un augsnes gatavošanas darbus, apaļo kokmateriālu un šķeldas transportēšanu, kā arī ceļu un meliorāciju sistēmu būvniecību un uzturēšanu,  ir aizliegts izmantot šādu degvielu.

Veicina godīgas konkurences apstākļus

«Degvielas kontrole nodrošina godīgas konkurences apstākļus AS «Latvijas valsts meži» iepirkumos un uzlabo godīgu pakalpojumu sniedzēju darbu, lai tiem nebūtu jākonkurē ar negodprātīgiem pakalpojumu sniedzējiem, kuri piedāvā pakalpojumus zem reālās darbu pašizmaksas. Valstij nomaksātais akcīzes nodoklis ietekmē visus Latvijas iedzīvotājus un viņu iespējas saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi, izglītību, drošību un citus pakalpojumus,» skaidro AS «Latvijas valsts meži» prezidents Roberts Strīpnieks.

Degvielas izmaksu īpatsvars no kopējām pakalpojuma izmaksām galvenās cirtes izstrādes un sagatavoto sortimentu pievešanas pakalpojumā ir 18%, bet kokmateriālu transportēšanā – 37%. Pagājušajā gadā vidējā dīzeļdegvielas cena Latvijā bija 0,87 eiro par litru bez PVN. No tās 39% veido akcīzes nodoklis, un, ja uzņēmumam kaut kādā veidā negodprātīgi ir izdevies no šī komponenta atbrīvoties, rodas būtiska konkurētspējas priekšrocība pret pārējiem tirgus dalībniekiem.

Šobrīd LVM darbinieki veic degvielas kontroli tieši darbības vietās – cirsmās un augšgala krautuvēs, nosūtot paraugus pārbaudēm laboratorijās. Dīzeļdegviela, kam piemērots akcīzes nodokļu atvieglojums, ir marķēta ar krāsvielu, savukārt kontrabandas ceļā ievestajā degvielā atšķiras sēra saturs.

Sadarbojas ar VID

Degvielas kontroles procesā nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti arī Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbinieki. VID ir novērtējis LVM iniciatīvu veicināt godīgu tirgus konkurenci.

«Konstruktīva sadarbība starp VID un LVM, samazinot iespējamu nezināmas izcelsmes degvielas izmantošanu, ir nozīmīgs solis cīņā ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas. VID pateicas LVM par ieinteresētību nozares sakārtošanā un ir atvērts sadarbībai!» uzsākto iniciatīvu atzinīgi vērtē VID Stratēģiskās vadības lietu un sabiedrisko attiecību pārvaldes Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Evita Teice–Mamaja.

Atbildība par naftas produktu marķēšanas un marķēto naftas produktu aprites noteikumu pārkāpšanu noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.4 pantā. Fiziskajām personām var uzlikt naudas sodu no 70 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām – no 350 līdz 7100 eiro, konfiscējot attiecīgos naftas produktus un transportlīdzekļus, kuru degvielas tvertnēs tiek konstatēti attiecīgie naftas produkti.

Gadījumos, kad tiek atklāts administratīva rakstura pārkāpums, tiek uzsākta administratīvā lietvedība. Pārkāpumiem, kas ietekmē akcīzes nodokļa apmēru, tiek veikta akcīzes nodokļa precizēšana.

Aicina pievērst uzmanību

Lielākie mežizstrādes uzņēmumi atzinīgi vērtē nozares iniciatīvu, savukārt Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas izpilddirektors Artūrs Bukonts norāda, ka kokmateriālu transporta pakalpojuma sniedzējiem izmantot bez akcīzes vai kontrabandas degvielu varētu būt neizdevīgi, jo kokvedējautomašīnas pārvietojas pa konkrētiem maršrutiem. Viņš aicina pievērst LVM un VID pārstāvju uzmanību tam, ka  atsevišķi uzņēmumi iekrāso degvielu, lai darbinieki nezagtu. Tāpat var būt gadījumi, kad, LVM sniegta pakalpojuma ietvaros, ciršanas atlieku šķeldošanas agregātu darbina lauksaimniecības traktors, kas strādā arī uz lauka.

Nozares eksperti ir vienisprātis, ka veiksmīgāks pakalpojuma sniedzēju darbs tiktu veicināts, iepirkumos izmantojot kritēriju par legālās darba samaksas apjomu, lai objektīvāk izvērtētu, vai piedāvājums ir vai nav nepamatoti lēts.

LVM un nozares ekspertu sagatavotais legālas pašizmaksas aprēķina modelis rāda, ka kokmateriālu transporta pakalpojumā izmantojot degvielu bez akcīzes nodokļa  var ietaupīt,  līdz pat 15% no pakalpojuma izmaksām, bet galvenās cirtes izstrādes, sortimentu sagatavošanas un pievešanas pakalpojumā līdz pat 8%

LVM ir sociāli atbildīgs uzņēmums, kas uzticēto valsts īpašumu apsaimnieko ar mērķi gūt iespējami lielākus ienākumus savam īpašniekam no ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas. Ik gadu 90 % no peļņas LVM dividenžu veidā iemaksā valsts budžetā, papildinot to par vairāk nekā 40 miljoniem eiro. LVM apsaimnieko 1,63 miljonus hektāru valsts mežu zemes, tajā skaitā 1,60 miljonus hektāru meža zemes, no kuras 1,41 miljons hektāru ir mežs.

Vineta Kalve

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *