Ar uguni vasarā jārīkojas atbildīgi

Lai arī šī gada pavasarī lietaini laika apstākļi mijās ar sausiem, Valsts meža dienesta statistikas dati rāda, ka šogad valstī meža zemēs reģistrēti jau 264 meža ugunsgrēki 147 hektāru lielā platībā.

Pats nepatīkamākais, ka 71 hektāru no izdegušās platības aizņem jaunaudzes. Tas nozīmē, ka apsaimniekotājiem, iespējams, būs jāveic meža atjaunošana.

Lielākais ugunsgrēks reģistrēts Rīgas reģionālajā virsmežniecībā, kur uguns skartā platība sasniegusi 34,85 hektārus.

Cilvēku roku «darbs»

Apskatot vairākas ugunsgrēku vietas, var secināt, ka tā izcelšanās iemesls visticamāk ir cilvēku bezatbildīga rīcība. Neskatoties uz to, ka jūlija sākums ir piesātināts ar lietainām dienām, mēs nezinām, kādi laika apstākļi būs atlikušajos vasaras mēnešos. Visticamāk mūs gaida arī kāds karstuma vilnis. Tāpēc, dodoties aktīvajā atpūtā dabā, katram jāuzņemas atbildība par savu rīcību. Mežā atbildīgiem jābūt arī īpašniekiem un apsaimniekotājiem. Zaru un ciršanas atlieku dedzināšana atļauta tikai ar ikreizēju Valsts meža dienesta mežziņa rakstisku atļauju.

Par aizliegumu neievērošanu draud sods

Ugunsnedrošajā periodā aizliegts kurināt ugunskurus mežā un purvā, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns izplatīšanos. Aizliegts atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies. Aizliegts nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus, braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežiem un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos un meža apsaimniekošanai, ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu. Mežā aizliegts ciršanas atliekas vai ugunskuru kurināt tuvāk par 2 metriem no augošiem kokiem. Bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta mežniecību aizliegts veikt jebkuru dedzināšanu, kas, radot dūmus, var maldināt uguns novērošanas darba veicējus. Par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām – no septiņdesmit līdz septiņsimt euro.

Raimonds Mežaks, mežkopis

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *