Apstiprināts AS «Latvijas valsts meži» 2024. gada budžets

AS «Latvijas valsts meži» (LVM) padome apstiprinājusi uzņēmuma 2024. gada budžetu. Koksnes produktu tirgus cenu samazinājuma ietekmē tiek plānots, ka LVM ienākumi 2024. gadā būs zemāki par 2023. gada ieņēmumiem un sasniegs 525,3 miljonus eiro, savukārt peļņa pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa nomaksas – 105,1 miljonu eiro. No uzņēmuma ienākumiem 95 % jeb 499,9 miljonus eiro plānots gūt no koksnes – apaļkoksnes sortimentu, augošu koku un šķeldas – pārdošanas.

2024. gadā kopumā plānots realizēt 7,52 miljonus kubikmetru koksnes, tai skaitā nodrošināt apaļkoksnes sortimentu piegādes klientiem 7,35 miljonu kubikmetru apjomā. Šķeldas realizācijas apjoms plānots 706 tūkstošu MWh apmērā.

«.. Lai nodrošinātu stabilitāti Latvijas kokrūpniecības sektorā, plānots palielināt apaļkoksnes sortimentu piegāžu apjomu,» skaidro LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš.

• Veiks papildus apmežošanas apjomus – meža atjaunošana un ieaudzēšana kopumā plānota 19,4 tūkstošos hektāru, jaunaudžu kopšanu –38,9 tūkstošos hektāru.

• Realizēs 53,1 miljonu meža koku stādu, no kuriem 56 % jeb 29,6 miljoni stādu tiks izmantoti LVM apsaimniekoto mežu atjaunošanai, savukārt 23,5 miljonus meža koku stādu plānots pārdot privāto mežu īpašniekiem Latvijā un ārpus tās.

• Turpinās īstenot brīvprātīgus pasākumus īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un ES nozīmes biotopu aizsardzībai 24,4 % no LVM apsaimniekošanā esošas zemes platības. Vēl 13,2 % zemes LVM saimniecisko darbību veiks, ievērojot papildu vides nosacījumus.

• Uzturēs 295 bezmaksas tūrisma vietas visā Latvijā, tai skaitā arī 19 pielāgotas apmeklētājiem ar kustību traucējumiem, kopā ar labiekārtošanu tam plānoti 1,8 miljoni eiro.

• Realizēs 1353 tūkstošus kubikmetru minerālo materiālu un to maisījumu, tai skaitā ārējiem klientiem 1254 tūkstošus kubikmetru. Ieņēmumi plānoti 7,5 miljonu eiro apmērā.

• Palielinās ieņēmumus no Biznesa sistēmu risinājumu sniegtajiem pakalpojumiem līdz 4,3 miljonus eiro.

• Attīstīs un uzturēs meža infrastruktūru, investīciju apjoms plānots 79,62 miljonu eiro, plānots veikt meža ceļu projektēšanu 434 kilometru kopgarumā, kā arī pārbūvēt vai uzbūvēt no jauna 274 kilometrus, meža ceļu remontdarbu apjoms ir 241,4 tūkstoši kubikmetru, ceļu klātnes kopšanas darbi 32,8 tūkstošu kilometru garumā, meliorācijas grāvju piesērējuma pārtīrīšana 546,0 tūkstošu kubikmetru apjomā.

• Ziedos meža nozares attīstībai, plānojot ziedot 0,9 miljoni eiro.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *