Apaļkoksnes cena ilgtermiņa līgumplatībās

Saskaņā ar AS «Latvijas valsts meži» (LVM) noteiktajiem mainīgajiem lielumiem cirsmas piedāvājuma cenas noteikšanai un konstantās vērtības cirsmas zemākās pārdošanas cenas aprēķinam ilgtermiņa mežizstrādes platībās laika periodam no 2014. gada 15. septembra līdz 14. oktobrim, noteiktas sekojošas  koksnes kvalitātes klasei atbilstošo apaļo kokmateriālu produktu jeb koksnes kvalitātes klases cenas piegādes vietās, EUR/kbm:

Priede – RL 72.42, VL 56.46, TL 34.54, M 22.32; Egle – RL 70.77, VL 51.38, TL 34.56, M 22.32; Bērzs  – RL 66.34, VL 46.12, TL 36.98, M 22.32; Melnalksnis  – RL 41.49, VL 36.26, M 22.32; Apse  – RL 39.88, VL 36.26, TL 29.64, M 22.32; Baltalksnis, Liepa  – VL 36.26, M 22.32; Cietie lapu koki  – RL 74.44, VL 36.26, M 31.29.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.