Aizsargās meža susuriņu

Daugavpils novada Silenes apkārtne ir vienīgā vieta Latvijā, kur dzīvo meža susuris.

Meža susuris ir naktsaktīvs sīks peļveidīgs grauzējs, kurš ārpus ilgstošā ziemas miega, kas ilgst no oktobra līdz aprīlim, savas dzīves lielāko daļu pavada koku lapotnē, dzīvo mežos ar bagātīgu pamežu, migas ierīko koku dobumos.

Ir uzsākta meža susura (Dryomys nitedula) kā Latvijas īpaši aizsargājamas sugas aizsardzības plāna izstrāde, kuru finansē Latvijas Vides fonds.

Izstrādā plānu aizsardzībai

To izstrādā Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs sadarbībā ar Daugavpils Universitāti un Dabas aizsardzības pārvaldi. Meža susuru aizsardzības plāna izstrādei nepieciešamais finansējums aplēsts 15,1 tūkst. eiro apmērā, piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda veido 14 tūkst. eiro.

  1. un 23. maijā Daugavpils Universitātes mācību bāzē «Ilgas» notika teorētiski praktisks seminārs par projektu «Meža susura sugas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšana». Plāna mērķis ir meža susura aizsardzības stāvokļa uzlabošana un nodrošināšana ilgtermiņā. Projekta ietvaros tiks apkopota visa zināmā informācija par meža susuru un tiks veikti šīs sugas aizsardzības pasākumi.

Šobrīd trūkst datu par sugas izplatību un sastopamību. Tādēļ paredzēts precizēt sugas izplatību dabas parkā «Silene», izliekot papildus 100 būrus un veicot to kontroles. Aizsardzības plāna ietvaros ir paredzēts izstrādāt rekomendācijas dabas parka «Silene» mežu apsaimniekošanai meža susura dzīvotņu aizsardzībai, izstrādāt migrācijas koridoru tīklu starp sugas dzīvotnēm, jo izveidojusies biotopu, kuri nodrošina meža susura vides prasības, pieaugošā fragmentācija un izolētība.

Kā veicamie uzdevumi ir atzīmēti arī – sagatavot datu kopu Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmai «Ozols» par sugas atradnēm, izvērtēt mikroliegumu nepieciešamību un, ja nepieciešams, ierosināt tos, kā arī sagatavot priekšlikumus susuru monitoringa metodikas izstrādei.

  1. un 29. martā Putnu dienās Rīgas ZOO īpašā būra statusā bija mākslīgā ligzdvieta meža susurim. Līdz ar to tika izlikts 81 būris.

Āris Upenieks

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *