2023. gadā samazinājusies apliecinājumos uzrādītā koku ciršanas platība

Valsts meža dienests, administrējot koksnes resursu ieguvi mežā, 2023. gadā izsniedzis apliecinājumus saimnieciskās darbības veikšanai 129 600 hektāru platībā. Meža īpašnieka plānotais izcērtamās koksnes likvīdais apjoms ir ticis norādīts 15 499 687 m³ apmērā. Vienlaidus cirte pēc Valsts meža dienesta sanitārā atzinuma izsniegta 7021 cirsmām – ar izcērtamo platību 8473 hektāri un izcērtamo krāju 1 970 153 m³. Savukārt kailcirtes pēc caurmēra Valsts meža dienests 2023. gadā izsniedza 10321 cirsmām ar kopējo platību 8473 hektāri un krāju 2 190 910 m³.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, cirsmu skaits, platība un apjoms ir ievērojami samazinājies. Turpretī pieaudzis Valsts meža dienesta izsniegto sanitāro atzinuma skaits, kas skaidrojams ar aktīvu darbību egļu astoņzobu mizgrauža ierobežošanas jomā.

Avots: VMD

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *