Balsojums

Kā mainīsies koksnes CENA šogad?

Balsojuma rezultāti

Loading ... Loading ...

☂ Vai viegli atrast jaunaudžu kopējus?

☂ Vai viegli atrast jaunaudžu kopējus? Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem.…

☂ AS «Latvijas valsts meži» aktīvi iesaistās meža zemju tirgū

☂ AS «Latvijas valsts meži» aktīvi iesaistās meža zemju tirgū Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem.…

Koku stādījumi uzlabo ainavu

Koku stādījumi uzlabo ainavu Pavasaris ir piemērots gadalaiks koku stādīšanai, bet vasara, lai iestādītos kokus apraudzītu. Papildus savu stādījumu apskatei ļoti vērtīgi ir iepazīties ar citu meža īpašnieku veikumu. «Meža Avīze» šoreiz viesojās Kocēnu novada Kocēnu pagasta…

☂ Koksnes cena ilgtermiņa līgumplatībās

☂ Koksnes cena ilgtermiņa līgumplatībās Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem.…

☂ Apaļkoksnes cenu apskats (1.08.–31.08.)

☂ Apaļkoksnes cenu apskats (1.08.–31.08.) Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem.…

Svarīgākais darbā ar koku – pacietība un precizitāte

Svarīgākais darbā ar koku – pacietība un precizitāte   Lai izdotos skaisti darbi, instrumentiem, ar kuriem apstrādā koku, jābūt kvalitatīviem. «Smalkajiem koka darbiem piemērotākā ir vītolu dzimtas šķetras, pīlādža un plūmes koksne, bet lielajiem –  priedes un egles koksne,» uzskata J.…

Paredz nosacījumus meža platību paplašināšanai un mežu dzīvotspējas uzlabošanai

Paredz nosacījumus meža platību paplašināšanai un mežu dzīvotspējas uzlabošanai Ar 21. augustu stājušies spēkā jauni ministru kabineta noteikumi, kuri ļaus nodrošināt ES atbalsta pasākumu «Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā». Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un…

☂ Būs pieejams lielāks atbalsta apjoms

☂ Būs pieejams lielāks atbalsta apjoms Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem.…

Atbalsts pašvaldības lauku ceļu būvei

Atbalsts pašvaldības lauku ceļu būvei Valdība atbalstījusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos». Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes…

☂ Meklēs ES nozīmes biotopus

☂ Meklēs ES nozīmes biotopus Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem.…

☂ Kā atcelt mikrolieguma statusu?

☂ Kā atcelt mikrolieguma statusu? Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem.…

Noteikti sodi par nelikumīgi iegūtas koksnes darījumiem

Noteikti sodi par nelikumīgi iegūtas koksnes darījumiem 1.jūlijā ir stājušies spēkā Saeimas pieņemtie grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā (LAPK), kas nosaka sankcijas par nelikumīgi iegūtu kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Līdz šim LAPK jau bija noteikts…

Latvijā viesojas Zviedrijas Meža vēstures biedrība

Latvijā viesojas Zviedrijas Meža vēstures biedrība   Svinot 25 gadu jubileju, Zviedrijas Meža vēstures biedrība (Skoghistoriska Sällskapet) 25.–29. jūnijā 40 biedru sastāvā viesojās Latvijā. Pasākumu savā brīvajā laikā vadīja viens no 1300 Skoghistoriska biedrības biedriem Lars–George Hedlund, kurš kopš…

ASV var aplūkot pasaulē lielāko koku

ASV var aplūkot pasaulē lielāko koku   Jūlijs Latvijā ir gada siltākais mēnesis. Meža nozarē tas ir viens no biežāk izmantotajiem atvaļinājuma mēnešiem. Nereti atvaļinājuma laikā vēlamies ieraudzīt ko jaunu un izbrīnas vērtu. Šādus iespaidus, turklāt saistītus ar mežu,…

Vērienīgas investīcijas

Vērienīgas investīcijas Šā gada 1.ceturksnī Somijas meža nozares katrā segmentā vērojams atšķirīgs pieprasījums pēc koksnes produkcijas. Lai arī kartona izlaides apjomi saglabājušies augsti, papīra tirgū situācija joprojām ir nestabila. Somijas ražotāju konkurētspēju būtiski ietekmē augstās…

☂ Satiekas bijušie mežrūpniecību saimniecību direktori

☂ Satiekas bijušie mežrūpniecību saimniecību direktori

Šis raksts ir pieejams tikai interneta versijas abonentiem.…

SIA «Sodra mežs» iepērk papīrmalku un investē mežos

SIA «Sodra mežs» iepērk papīrmalku un investē mežos

«Södra Ekonomisk Förening» Skultes kokostā veic papīrmalkas iepirkšanu  kopš 2000. gada maija, šobrīd ar SIA «Sodra mežs» starpniecību.…

Foto & Video