Balsojums

Kā mainīsies koksnes CENA šogad?

Balsojuma rezultāti

Loading ... Loading ...

Aizsargāts: Apaļkoksnes cenu apskats

Aizsargāts: Apaļkoksnes cenu apskats Šim rakstam nav izraksta, jo tas ir aizsargāts ar paroli.…

Apaļkoksnes cena ilgtermiņa līgumplatībās

Apaļkoksnes cena ilgtermiņa līgumplatībās Saskaņā ar AS «Latvijas valsts meži» (LVM) noteiktajiem mainīgajiem lielumiem cirsmas piedāvājuma cenas noteikšanai un konstantās vērtības cirsmas zemākās pārdošanas cenas aprēķinam ilgtermiņa mežizstrādes platībās laika periodam no 2014.gada 15.maija līdz 15.jūnijam, noteiktas…

Gerlaku purva kūdru izmanto arī Āfrikā

Gerlaku purva kūdru izmanto arī Āfrikā Pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados Latvijā kūdru lielos apjomos ieguva enerģētikas vajadzībām. Pēc tam, palielinoties Krievijas gāzes izmantošanai apkurē, vietējās kūdras izmantošana tika samazināta, līdz tā gandrīz pilnībā tika izstumta no siltumenerģētikas resursu tirgus.…

Aizsargāts: «Uzmācīgie palīgi» jādzen ārā pa durvīm

Aizsargāts: «Uzmācīgie palīgi» jādzen ārā pa durvīm Šim rakstam nav izraksta, jo tas ir aizsargāts ar paroli.…

Aizsargāts: Katram kooperatīvam savs ceļš un modelis

Aizsargāts: Katram kooperatīvam savs ceļš un modelis Šim rakstam nav izraksta, jo tas ir aizsargāts ar paroli.…

Mikroliegums dos ienākumus

Mikroliegums dos ienākumus Aizsargājamās dabas teritorijas ir tēma par kuru runājot šermuļi pār kauliem skrien ne vienam vien meža īpašniekam. Parasti dabas aizsardzība asociējas vienīgi ar neiegūtu koksni un līdz ar to arī neiegūtu naudu. Meža…

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai turpmākajos 7 gados – 463 milj. EUR

Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai turpmākajos 7 gados – 463 milj. EUR «Jaunajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā Ekonomikas ministrija veidos atbalsta programmas kopumā 764 miljonu eiro apmērā, tai skaitā plānotais investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai ir 463 miljoni eiro. Šajā plānošanas periodā mūsu…

Papildu finansējums ārējo tirgu apgūšanai

Papildu finansējums ārējo tirgu apgūšanai Ņemot vērā Eiropas Savienības struktūrfondu apakšaktivitātes «Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana» (Apakšaktivitāte) pieaugošo lomu nozaru konkurētspējas stiprināšanā, kā arī komersantu lielo pieprasījumu, Ministru kabinets nolēmis palielināt apakšaktivitātes līdzfinansējumu par 970…

Atbalsts ārējo tirgu apgūšanai – 52 miljoni

Atbalsts ārējo tirgu apgūšanai – 52 miljoni Ar mērķi palīdzēt komersantiem pārorientēties no austrumu tirgiem uz citām valstīm, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes «Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings» sesto un turpmākajām kārtām. Līdz ar…

Par meža dzīvnieku postījumiem atbild pats meža īpašnieks

Par meža dzīvnieku postījumiem atbild pats meža īpašnieks Šogad spēkā stājās jaunas Medību likuma prasības, saskaņā ar kurām par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem, ja medību tiesības nav nodotas citam medību tiesību lietotājam, ir atbildīgs pats zemes īpašnieks. Nododot medību…

Aizsargāts: Upju un ezeru aizsargjoslās pastāv ierobežojumi

Aizsargāts: Upju un ezeru aizsargjoslās pastāv ierobežojumi Šim rakstam nav izraksta, jo tas ir aizsargāts ar paroli.…

DAP un VMD sadarbosies ciešāk

DAP un VMD sadarbosies ciešāk Operatīva informācijas apmaiņa starp Valsts meža dienestu un  Dabas aizsardzības pārvaldi un  tālāka saskaņota rīcība, ja tiek konstatēts pārkāpums meža apsaimniekošanas, dabas aizsardzības vai medību jomā, to paredz Valsts meža dienesta (VMD) un…

Pieaug pieprasījums pēc zāģmateriāliem

Pieaug pieprasījums pēc zāģmateriāliem Tā kā pieprasījums pēc koksnes Lielbritānijā sāka atjaunoties jau kopš pērnā gada pavasara un tirgū saglabājās aktivitāte līdz gada beigām, saglabājoties augstam pieprasījumam pēc skujkoku zāģmateriāliem arī šā gada pirmajos mēnešos, vairumā britu…

Zāģbaļķiem cena kāpj, papīrmalkai sarūk

Zāģbaļķiem cena kāpj, papīrmalkai sarūk Šā gada pirmajā ceturksnī vidējā skujkoku zāģbaļķu cena Zviedrijas ziemeļu daļā gada griezumā saruka par vairāk nekā 7% (no 49 līdz 45 Eur/kbm), bet dienvidu daļā pieauga par 6% līdz 60 Eur/kbm. Kopumā…

Zāģbaļķu cenas sarūk

Zāģbaļķu cenas sarūk Pateicoties augošam pieprasījumam pēc būvniecības kokmateriāliem, kas šogad sagaidāms vismaz iepriekšējā gada līmenī, šā gada pavasarī pieprasījums pēc skujkoku zāģmateriāliem Vācijas rietumdaļā sācis pakāpeniski palielināties. Bavārijas austrumos L2b klases egles zāģbaļķu sortimentu cena…

Meža nozarei veltīti 50 darba gadi

Meža nozarei veltīti 50 darba gadi

Mūsu, vecākās paaudzes mežkopji uzskata, ja tu mežam esi atdevis savu sirdi, viņš tevi patur uz mūžu. Šo…

Dubulto iepirktās mežu platības

Dubulto iepirktās mežu platības

Pēc trīs gadu (2009. – 2011.) nosacītās piespiedu pauzes AS «Latvijas valsts meži» (LVM) pērn no meža zemes…

Foto & Video