Balsojums

Kā mainīsies koksnes CENA šogad?

Balsojuma rezultāti

Loading ... Loading ...

Apaļkoksnes cena ilgtermiņa līgumplatībās

Apaļkoksnes cena ilgtermiņa līgumplatībās Saskaņā ar AS «Latvijas valsts meži» (LVM) noteiktajiem mainīgajiem lielumiem cirsmas piedāvājuma cenas noteikšanai un konstantās vērtības cirsmas zemākās pārdošanas cenas aprēķinam ilgtermiņa mežizstrādes platībās laika periodam no 2014. gada 15. septembra līdz…

Kāpina apgrozījumu

Kāpina apgrozījumu Meža nozares uzņēmumi 2013. gadā ir turpinājuši iepriekš sākto neto apgrozījuma paaugstināšanu – nozares lielo uzņēmumu kopējais neto apgrozījuma kāpums bijis par nepilniem 10% jeb teju 200 milj. eiro. Vērtējot pēc neto apgrozījuma,…

Aizsargāts: Apaļkoksnes cenu apskats (1.10.–31.10.)

Aizsargāts: Apaļkoksnes cenu apskats (1.10.–31.10.) Šim rakstam nav izraksta, jo tas ir aizsargāts ar paroli.…

Aizsargāts: Lai darbs nebūtu veltīgs, pirms kopšanas jāizvērtē visi riski

Aizsargāts: Lai darbs nebūtu veltīgs, pirms kopšanas jāizvērtē visi riski Šim rakstam nav izraksta, jo tas ir aizsargāts ar paroli.…

Ieteikumi cīņā ar bebriem

Ieteikumi cīņā ar bebriem Bebri ir dzīvnieki, ko  tikai retais īpašnieks labprāt redzētu sava meža tuvumā. Ja meža īpašnieks savlaicīgi nepamana un nenovērš šo grauzēju darbības sekas, rodas jau pavisam konkrēti un nebūt ne mazi materiālie zaudējumi.…

Meža īpašniekiem laiks sadarboties

Meža īpašniekiem laiks sadarboties Vēlēšanu sakarā atliek vien aicināt: «Meža īpašnieki, balsosim par savējiem, par sadarbību darbības būtībā!» Meža īpašniekiem ir jādomā par sadarbību pareizā veidā – pašiem, šeit Latvijā apsaimniekojot Latvijas zemi, tā palīdzot vienam otram.…

Aizsargāts: Meža īpašnieki spiesti apmaksāt sabiedrības vajadzības

Aizsargāts: Meža īpašnieki spiesti apmaksāt sabiedrības vajadzības Šim rakstam nav izraksta, jo tas ir aizsargāts ar paroli.…

Apstiprināti nosacījumi atbalstam jaunajā plānošanas periodā

Apstiprināti nosacījumi atbalstam jaunajā plānošanas periodā Lai būtu zināmi vispārējie nosacījumi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam (LAP) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gadam (ZRP) pasākumiem, kurus īsteno atklātu projektu iesniegumu konkursu un kompensāciju maksājumu veidā, valdība apstiprinājusi noteikumus «Noteikumi…

Importa ierobežojumi

Importa ierobežojumi Bērzs Betula L. bieži ir invadēts ar kaitīgo organismu Agrilus anxius Gory. tādēļ no 2014.gada 1.oktobra, importējot grieztos bērza Betula L. zarus ar lapām vai bez tām no trešajām valstīm un nomizotu bērza…

Ievieš papildu prasības bērza importēšanai

Ievieš papildu prasības bērza importēšanai Lai ES teritorijā neieviestos jauni augiem kaitīgie organismi, valdība akceptēja grozījumus MK noteikumos Nr.218 «Augu karantīnas noteikumi». Tā kā bērzs Betula L. bieži ir invadēts ar kaitīgo organismu Agrilus anxius y, tad, importējot…

Nosaka sodu par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu tirdzniecību

Nosaka sodu par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu tirdzniecību Zemkopības ministrija sagatavojusi grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, kas paredz noteikt nacionāla līmeņa sankcijas par nelikumīgi iegūto un importēto kokmateriālu vai no tiem iegūtu koka izstrādājumu laišanu tirgū. Grozījumi izstrādāti saskaņā Eiropas Padomes…

Izstrādās jaunu pieeju meža apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās

Izstrādās jaunu pieeju meža apsaimniekošanas plānošanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Vides risinājumu institūts (VRI) uzsācis īstenot projektu «Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās» (Nr. 1–08/356/2014). Projekts aptvers četras Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) apsaimniekotās teritorijas – Gaujas, Ķemeru,…

Mežus izstrādā mazāk

Mežus izstrādā mazāk   Zviedrijā 2012./2013. pārskata gadā tika nozāģēti 78,9 miljoni kubikmetru koksnes, kas ir par 14% mazāk nekā gadu iepriekš, kas bija skaidrojams ar vētras postījumiem 2011. gada nogalē un 2012.gadā. Galvenajā cirtē pārskata…

Pieprasījums sarucis

Pieprasījums sarucis Šā gada trešajā ceturksnī pateicoties pieprasījuma lejupslīdei vasarā Baltijas valstīs saražoto skujkoku zāģmateriālu pārdošanas cenas eksporta tirgos saruka aptuveni par 5 Eur/kbm salīdzinot ar gada otro ceturksni. Vislielākais cenu samazinājums bija egles zāģmateriāliem,…

Biomasas patēriņš būtiski pieaugs

Biomasas patēriņš būtiski pieaugs Saskaņā ar Starptautiskās Atjaunojamās energoresursu aģentūras ziņojumu, tiek prognozēts, ka līdz 2030. gadam biomasas īpatsvars varētu pieaugt līdz 60% un sasniegt 20% no pasaules primārās enerģijas apjoma. Tiek lēsts, ka trešdaļa no apjoma…

Pamatos ielikts vēstījums nākotnei

Pamatos ielikts vēstījums nākotnei

oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centrā «Ogres tehnikums» notika svinīgs pasākums, ievietojot laika kapsulu rekonstruējamā mācību korpusa grīdā. Klātesošās…

Aizsargāts: Augstražīgs un kvalitatīvs mežs neizaug pats

Aizsargāts: Augstražīgs un kvalitatīvs mežs neizaug pats

Šim rakstam nav izraksta, jo tas ir aizsargāts ar paroli.…

Foto & Video